• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Thư viện tỉnh Yên Bái đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực phục vụ cộng đồng, từng bước hiện đại hoá hoạt động thư viện phục vụ cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 03/08/2016 1:13:45 SA

http://thuvientinhyenbai.gov.vn/images/stories/a1%281%29.jpg

Xe thư viện lưu động chuẩn bị phục vụ Chương trình du lịch về cội nguồn năm 2011

 

tại xã Nghĩa An- thị xã Nghĩa Lộ

 Trong những năm gần đây, với chủ trương xã hội hoá của Đảng và Nhà nước ta, các lĩnh vực hoạt động văn hoá đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, huy động được tiềm năng của toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp văn hoá, tạo điều kiện để mọi người dân được hưởng thụ những thành quả của văn hoá, xoá dần sự chênh lệch về hưởng thụ văn hoá giữa các vùng miền trong cả nước. Đối với lĩnh vực thư viện, Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp công sức, sách báo, tài sản, tiền của cho việc xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện. Tạo điều kiện cho mọi người dân ở mọi trình độ, mọi lứa tuổi, mọi dân tộc và ở mọi nơi được tiếp xúc, sử dụng sách báo của thư viện.

Với Thư viện tỉnh Yên Bái, ngoài ngân sách được tỉnh cấp hàng năm, Thư viện tỉnh đã tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ, đầu tư của các nhà sách, nhà xuất bản, các cá nhân trong và ngoài tỉnh để tăng cường nguồn lực sách báo cho Thư viện tỉnh và hỗ trợ vốn sách báo cho các tủ sách cơ sở trong tỉnh; Tranh thủ sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Thông tin – Truyền thông để cải tạo, mở rộng hệ thống kho sách, trang bị máy tính và ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện, kinh phí để sử lý hồi cố sách báo theo các chuẩn nghiệp vụ mới trong thư viện... Đặc biệt, từ năm 2007 Thư viện tỉnh Yên Bái đã mở rộng được quan hệ hợp tác với tỉnh Val – de – Marne (Cộng hoà Pháp).

 

Có thể nói rằng, hoạt động hợp tác quốc tế của Thư viện tỉnh Yên Bái được khởi động và triển khai thực hiện ngay sau khi Đoàn công tác về lĩnh vực Văn hoá của tỉnh Yên Bái do Đ/C Tạ Xuân Hiếu – Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Yên Bái làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại tỉnh Val – de – Marne (Cộng hoà Pháp) vào tháng 6/2007. Được sự ủng hộ của Đ/C Giám đốc Sở và từ những ý tưởng của Đ/C Giám đốc Sở và Đ/C Hồ Văn Thái - nguyên Giám đốc Thư viện tỉnh, Ban lãnh đạo Thư viện tỉnh đã mạnh dạn đề xuất Chương trình hợp tác về lĩnh vực thư viện với tỉnh Val – de – Marne trong từng giai đoạn: (2006 – 2009), (2010 – 2013), với mục tiêu là: Nâng cao năng lực phục vụ cộng đồng cho Thư viện tỉnh Yên Bái. Tranh thủ nguồn đầu tư nước ngoài để phát triển sự nghiệp thư viện trong tỉnh. Từng bước hiện đại hoá hoạt động thư viện phục vụ cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Các nội dung hợp tác được triển khai cụ thể theo các tiểu dự án như sau:

+ Trang bị xe thư viện lưu động cho Thư viện tỉnh Yên Bái.

+ Xây dựng phòng đa phương tiện phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh Yên Bái.

+ Bảo quản, phục chế, số hoá tài liệu cổ hiện đang lưu giữ tại Thư viện tỉnh Yên Bái.

+ Đào tạo nguồn nhân lực cho Thư viện tỉnh Yên Bái để thực hiện các dự án.

 Dự án “Xe thư viện lưu động” của Thư viện tỉnh Yên Bái với tổng vốn đầu tư là 94.292 EUR, t­ương đ­ương 2.198.790.732 VNĐ (trong đó: kinh phí do Hội đồng tỉnh Val – de – Marne tài trợ là 75.180 EUR, tư­ơng đư­ơng 1.753.114.732VNĐ; kinh phí đối ứng của tỉnh Yên Bái là 445.676.000 VNĐ) được triển khai và đi vào hoạt động từ tháng 12/2008. Qua một năm vận hành, hoạt động của xe thư viện lưu động đã đem lại hiệu quả thiết thực, làm thay đổi phương thức phục vụ bạn đọc của Thư viện tỉnh, thu hút số lượng bạn đọc sử dụng sách báo của thư viện ngày một nhiều hơn, đặc biệt là nâng cao mức hưởng thụ sách báo cho người dân ở cơ sở và mở ra một hướng đi mới cho Thư viện tỉnh Yên Bái trong điều kiện hiện nay khi mà văn hoá đọc đang dần bị thu hẹp lại bởi sự ảnh hưởng của các kênh thông tin khác phong phú và hấp dẫn hơn. Năm 2009, Thư viện tỉnh Yên Bái cấp được 3.315 thẻ bạn đọc đạt 103% kế hoạch; lượt bạn đọc là 84.540 lượt đạt 136% kế hoạch; với trên 188.000 lượt sách báo luân chuyển.

Hiện nay, Dự án “Phòng đa phương tiện” của Thư viện tỉnh với tổng kinh phí 60.000 EUR đang chờ thoả thuận chính thức giữa 2 tỉnh và sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2010. Phòng đa phương tiện được trang bị hệ thống máy tính (2 máy chủ, 15 máy trạm) đ­ược cài đặt phần mềm tích hợp, có nối mạng nội bộ và mạng Internet để phục vụ việc truy cập thông tin của bạn đọc. Ngoài hệ thống máy vi tính, phòng đa ph­ương tiện được trang bị máy chiếu Projector, ti vi, đầu đọc đa năng, máy in và một số thiết bị ngoại vi khác để giúp bạn đọc có thể khai thác được các dạng tài liệu điện tử và nhiều nguồn thông tin  khác nhau. Phòng đa phương tiện đi vào phục vụ  bạn đọc sẽ giúp cho bạn đọc trong tỉnh được tiếp cận với nhiều nguồn lực thông tin, tạo ra môi trường học tập, nghiên cứu tốt, thông qua đó tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH của tỉnh. Dự án còn góp phần tăng cường năng lực cơ sở vật chất, củng cố uy tín của Thư viện tỉnh Yên Bái đối với cộng đồng, góp phần nâng cao dân trí và giải trí lành mạnh cho các tầng lớp dân cư trong tỉnh, tạo tiền đề để Thư viện tỉnh Yên Bái xây dựng thư viện điện tử, thư viện số trong thời gian tới.

Trong giai đoạn 2010 – 2013, Thư viện tỉnh Yên Bái tiếp tục đề xuất các vấn đề hợp tác về lĩnh vực thư viện với Hội đồng tỉnh Val – de – Marne (Cộng hoà Pháp), đó là Dự án “Bảo quản, phục chế và số hoá tài liệu cổ”; Tập huấn cho cán bộ Thư viện tỉnh về công tác phục vụ của xe thư viện lưu động, kỹ thuật bảo quản, phục chế, số hoá tài liệu cổ, tổ chức khai thác phòng đa phương tiện.

Thông qua hoạt động hợp tác về lĩnh vực thư viện với tỉnh Val – de – Marne (Cộng hoà Pháp) trong thời gian qua, Thư viện tỉnh Yên Bái rút ra được một số kinh nghiệm:

- Việc đề xuất các vấn đề hợp tác phải được cân nhắc kỹ lưỡng, thật đúng và thật trúng với ý tưởng của đối tác.

- Khi xây dựng dự án phải phân tích được hiệu quả mà dự án sẽ mang lại, lên được dự toán thật chi tiết, hợp lý.

- Phần đối ứng phải rõ ràng để phía đối tác thấy được sự quan tâm đúng mức của đơn vị thực hiện dự án, đặc biệt là vấn đề duy trì và phát huy hiệu quả lâu dài của dự án khi đã triển khai thực hiện.

- Trong hợp tác cần phải có chiến lược, lựa chọn những vấn đề ưu tiên thực hiện trước để làm tiền đề cho những vấn đề tiếp theo (Thư viện tỉnh Yên Bái lựa chọn thực hiện lần lượt các tiểu dự án: Xe thư viện lưu động – hoạt động có hiệu quả, tiếp tục dự án Phòng đa phương tiện – dự án Bảo quản, phục chế và số hoá tài liệu cổ).

Hiện nay, ngoài Thư viện tỉnh Yên Bái còn có rất nhiều các thư viện trong và ngoài hệ thống thư viện công cộng cũng đang triển khai các hoạt động hợp tác với nước ngoài. Thư viện tỉnh Yên Bái hi vọng rằng chia xẻ được một chút kinh nghiệm với các thư viện bạn trong vấn đề mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực phục vụ cộng đồng cho thư viện tỉnh./.

 

 

Lê Thị Thu Hường
Phó Giám Đốc Thư viện tỉnh

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP