• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
“An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội”
Ngày xuất bản: 26/01/2018 1:30:01 SA

Hiện nay an toàn giao thông là một vấn đề lớn, được cả xã hội đều quan tâm. Đi khắp các nẻo đường gần xa khẩu ngữ “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi người, mọi gia đình và tòan xã hội” như lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh báo với những người đang tham gia giao thông, hãy chấp hành luật giao thông để đem lại an toàn cho mình và hạnh phúc cho gia đình mình.

Để hình thành và duy trì nếp văn hóa giao thông trong cộng đồng, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan liên quan, đặc biệt trước hết là người tham gia giao thông. Đồng thời, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT xây dựng văn hóa giao thông trong toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, phấn đấu mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Với mục đích trên Thư viện tỉnh Yên Bái xin giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề tài liệu với chủ đề: “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội”. Nội dung chuyên đề gồm có các tài liệu như: Một số văn bản pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Quy định của Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ - đô thị, đường sắt, đường thủy…; Hỏi đáp pháp luật về giao thông; Bảo đảm an toàn giao thông nông thôn; Điều lệ báo hiệu đường bộ; Văn hóa giao thông nhìn từ cuộc sống; Thế giới khoa học giao thông và kiến trúc; Kỷ yếu hội thảo khoa học và thực tiễn “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về an toàn giao thông”… Hiện nay chuyên đề tài liệu đang được trưng bày giới thiệu trực quan tại phòng Đọc tổng hợp - tầng 2 của thư viện tỉnh.

Trân trọng giới thiệu tới đông đảo bạn đọc!

Trần Thị Thủy

Phòng phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP