• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"
Ngày xuất bản: 23/08/2016 2:16:51 SA

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng Giải phóng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với vận mệnh và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta từ đầu thế kỷ XX. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là một bộ phận không thể thiếu của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để dân tộc Việt Nam phát huy nội lực, vượt qua mọi thách thức trên con đường bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

 

Nhân kỷ niệm 124 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014), tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày chuyên đề tài liệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Chuyên đề gồm 79 tài liệu giới thiệu về Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua các tài liệu nghiên cứu; Các tập thể và cá nhân điển hình thực hiện tốt Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chuyên đề được trưng bày tại Phòng Trưng bày - Triển lãm của Thư viện tỉnh. 

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Phạm Lan Hương

Phòng Phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP