• Loading...
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới (C.Pautốpxki)
 
Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Ngày xuất bản: 22/08/2016 7:00:52 SA

 Ngày 05/01/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 50 - CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ngày 21/ 01/ 2011 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết công bố ngày bầu cử Quốc hội khóa XIII vào ngày chủ nhật 22/ 05/ 2011.

            Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước và của tỉnh Yên Bái được tổ chức trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang trong tỉnh đang nỗ lực thi đua vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIII, xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá.

            Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là cuộc vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân bầu ra những người đại biểu ưu tú, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Để giúp bạn đọc hiểu thêm về công tác bầu cử; nhằm cung cấp thông tin một số vấn đề về vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và những nội dung liên quan đến quá trình từ chuẩn bị bầu cử đến kết thúc bầu cử. Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày 56 tài liệu với chuyên đề: “65 năm xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân”

Nội dung chuyên đề chia làm 2 phần:

Phần I:  Mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội

            Phần II: 65 năm xây dựng, phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

            Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phòng Phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP