• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 – 30/6/2021)
Ngày xuất bản: 25/06/2021 4:01:03 SA

 

 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), tiền đề cho sự ra đời của các chi Đảng bộ tiếp theo trong cả nước. Ảnh hưởng và uy tín của Đảng đã tác động đến Yên Bái, thúc đẩy nhiều cuộc đấu tranh chống thực dân, phong kiến, góp phần thức tỉnh tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh vì độc lập, tự do của đồng bào các dân tộc

 Tình thế cách mạng trong nước ngày càng lớn, phong trào đấu tranh của công nông với các tầng lớp nhân dân lao động Yên Bái không ngừng phát triển. Ngày 30/6/1945, tại chiến khu Vần – Hiền Lương, Xứ ủy Bắc Kỳ đã quyết định thành lập Ban cán sự Đảng liên tỉnh Yên Bái – Phú Thọ do đồng chí Ngô Minh Loan làm Bí thư – Đánh dấu một mốc son lịch sử trong phong trào cách mạng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 – 30/6/2021), Thư viện Yên Bái tổ chức Trưng bày sách chuyên đề “Chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 – 30/6/2021)” giới thiệu tới bạn đọc gần 50 tài liệu có nội dung viết về quá trình ra đời và phát triển của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong suốt tiến trình lịch sử. Đặc biệt giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, biết trân trọng sự hi sinh của các thế hệ đi trước và lấy đó làm động lực để học tập, phấn đấu góp phần đưa tỉnh Yên Bái phát triển giàu mạnh.

 Thông qua tài liệu trong chuyên đề giúp bạn đọc thấy được quá trình xây dựng, đấu tranh và trưởng thành của Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. .

Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu!

                                          

Nguyễn Thị Mai Loan

Phòng Địa chí

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP