• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986-2017)
Ngày xuất bản: 20/01/2017 2:16:11 SA

      Từ năm 1986, Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ một nước đói nghèo, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển và đạt được những thành tựu toàn diện, to lớn trên mọi mặt: Chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao… 

     Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017), nhằm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định thành công của công cuộc đổi mới, Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày chuyên đề tài liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 – 2017)”.

     Nội dung trưng bày giới thiệu hơn 90 tài liệu về: Đường lối đổi mới tại Đại hội VI (12/1986); Quá trình bổ sung phát triển đường lối đổi mới của Đảng từ 1986 đến nay; Những thành tựu to lớn, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm qua quá trình đổi mới.

    Chuyên đề trưng bày tại phòng Đọc, tầng 2, Thư viện tỉnh Yên Bái

    Xin trân trọng giới thiệu.

Phạm Lan Hương

 

Phòng Phục vụ Bạn đọc

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP