• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Đại thắng mùa xuân năm 1975 - Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam
Ngày xuất bản: 18/08/2020 8:32:04 SA


Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày chuyên đề sách “Đại thắng mùa xuân năm 1975 - Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam”. Chuyên đề tập hợp 80 tài liệu với mục đích khẳng định vị trí, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; Vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Thành quả của công cuộc xây dựng đất nước trong 75 năm qua dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam.

 

Hiện chuyên đề tài liệu đang được trưng bày tại Phòng trưng bày triển lãm sách tại tầng 1 của Thư viện tỉnh Yên Bái. Dưới đây là nội dung một số cuốn sách tiêu biểu trong chuyên đề, Thư viện tỉnh xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

 

1. VIỆT NAM CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1930 - 1975)

 

 

 

 

Nhà xuất bản: Mĩ thuật

Năm xuất bản: 2018

Khổ: 24x29cm

Số trang: 391tr.

 

 

 

 

Nội dung: Cuốn sách tập hợp hơn 400 tác phẩm nhiếp ảnh ghi lại những trang sử hào hùng, những khoảnh khắc khốc liệt của hai cuộc chiến tranh; khắc họa một cách chân thực hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm; thể hiện sâu sắc tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, bất khuất, sự gian khổ, hy sinh của quân và dân ta vì nền độc lập, tự do của dân tộc; nêu bật những giá trị văn hóa, nhân văn của dân tộc Việt Nam…

Sách được bố cục mạch lạc, hình ảnh, bài viết theo từng giai đoạn, phản ánh trung thực diễn trình lịch sử của dân tộc giai đoạn 1930 - 1975, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến khi đất nước hoàn toàn độc lập. Đan xen với những chủ đề thể hiện các giai đoạn của hai cuộc kháng chiến: chủ đề diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm; chủ đề phụ nữ trong thời chiến; thế giới ủng hộ Việt Nam; đường Trường Sơn - con đường huyền thoại; đường Hồ Chí Minh trên biển… tạo âm hưởng sâu sắc, có giá trị lịch sử to lớn, góp phần tôn vinh, truyền cảm hứng yêu nước, tự hào dân tộc cho các thế hệ của dân tộc Việt Nam hôm nay và mai sau, góp phần hữu ích cho công tác nghiên cứu, học tập của độc giả trong nước và quốc tế.

 

2. ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975 - SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

 

 

 

 

 Tác giả: Giàng Seo Phử chủ biên

 Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Năm xuất bản: 2015

Khổ: 24cm

Số trang: 626tr.

Kí hiệu sách: VT7391

 

 

 

 

Nội dung: Cuốn sách gồm ba phần chính:

Phần thứ nhất: Một số văn kiện của Đảng chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975

Phần thứ hai:Nam

Phần thứ ba: Những tấm gương người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

         Năm tháng đã trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. Trong thắng lợi chung đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam.

 

3. CÁCH MẠNG THÁNG 8 : QUA TƯ LIỆU ẢNH

 

 

 

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh…biên soạn

Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản: 2015

Khổ: 27cm

Số trang: 187tr.

Kí hiệu sách: VT7034

 MT35962; MT35963; MT35964

 

 

 

 

Nội dung: Cuốn sách tập hợp những bức ảnh tư liệu sống động và chân thực minh họa cho những sự kiện lịch sử trước và khi diễn ra cuộc vận động Cách mạng Tháng 8 năm 1945; khắc hoạ những ký ức không thể nào quên về một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất, hào hùng nhất của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Để từ đó mỗi người dân Việt Nam lại thêm nêu cao tinh thần tự hào dân tộc,  khẳng định ý chí quyết tâm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước thời kỳ mới, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

4. NHỮNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ TỪ ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

 

 

 

 

 Tác giả: Vũ Thiên Bình…sưu tầm, tuyển chọn

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2019

Khổ: 27cm

Số trang: 400tr.

Kí hiệu sách: VT8412

LD98003; LD98004

 

 

 

 

Nội dung: Cuốn sách gồm 5 phần chính:

Phần I: Một số hình ảnh tư liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa xuân năm 1975.

Phần II: Nghị quyết của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 và đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Phần III: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954;

Phần IV: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968;

    Phần V: Đại thắng mùa xuân năm 1975

Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tư liệu tìm hiểu rõ hơn về lịch sử, về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 và đại thắng mùa Xuân năm 1975. Cuốn sách đồng thời là tài liệu tuyên truyền hữu ích, qua đó góp phần nâng cao ý thức, giáo dục truyền thống về lịch sử dân tộc cho các thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

 

5. CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1945-1975 - THẮNG LỢI VÀ BÀI HỌC

 

 

 

 

Tác giả: Hoàng Dũng chủ biên

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Năm xuất bản: 2015

Xuất bản lần thứ 2

Khổ: 24cm

Số trang:  607tr. : ảnh

Kí hiệu sách: VT7380

 

 

 

 

Nội dung: Cuốn sách gồm 4 phần chính:

Phần mở đầu: Dân tộc Việt Nam và Kỷ nguyên mới

Phần thứ nhất: Cuộc đụng đầu lịch sử mang tính chất thời đại

Phần thứ hai: Những bài học chủ yếu về lãnh đạo chiến tranh cách mạng của đảng

Phần kết luận: Thắng lợi vĩ đại của cuộc chiến tranh 30 năm với sự nghiệp dựng và giữ nước lâu dài của dân tộc.

Đây là các công trình chính thức tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo từng cuộc kháng chiến cũng như 30 năm lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng. Các công trình được công bố đã giúp ích rất nhiều cho các cơ quan, các nhà khoa học nghiên cứu lịch sử chiến tranh, cán bộ giảng dạy, học sinh, sinh viên các học viên, nhà trường các địa phương, đơn vị trong công tác nghiên cứu, học tập và viết lịch sử địa phương, đơn vị mình.

 

                                                                    Trần Thị Thủy  

                                                            Phòng phục vụ bạn đọc

 

 

 

 

 

                                                     

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP