• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Đảng bộ tỉnh Yên Bái 73 năm một chặng đường vẻ vang
Ngày xuất bản: 02/07/2018 1:27:14 SA

Trải qua chặng đường 73 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển (30/06/1945 – 30/06/2018), Đảng bộ Yên Bái đã lãnh chỉ đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua bao gian lao thử thách đã chiến đấu, anh dũng hy sinh, lao động sáng tạo, máu và mồ hôi của các thế hệ cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Yên Bái đã dành được những thành tựu to lớn rất đáng tự hào trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Đó là nền tảng, là điểm tựa vững chắc cho Yên Bái vững bước trên con đường đổi mới, phát triển trở thành một tỉnh phát triển toàn diện. Người dân Yên Bái tự hào hơn, tin yêu vào Đảng cộng sản Việt Nam, vào Nhà nước CHXHCN Việt Nam và con đường Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”

          Thực hiện kế hoạch số 985/KH-VHTTDL của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/06/1945 – 30/06/2018). Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề tài liệu: “Đảng bộ tỉnh Yên Bái - 73 năm một chặng đường vẻ vang”. Nội dung chuyên đề gồm: 50 tài liệu là sách báo, tạp chí, tư liệu, tranh ảnh... được lựa chọn trong kho tài liệu địa chí của Thư viện tỉnh Yên Bái, hiện đang được trưng bày trực quan tại Phòng Đọc tổng hợp – tầng 2 của Thư viện tỉnh Yên Bái.

Thông qua nội dung chuyên đề tài liệu nhằm tuyên truyền, giới thiệu tới bạn đọc, tới cán bộ, đảng viên, nhân dân nhất là thế hệ trẻ Yên Bái về truyền thống lịch sử, cách mạng, tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết, ý chí chiến đấu kiên cường của quân, dân ta trong quá trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khuyến khích động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thi đua lao động, học tập, phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII

Trân trọng giới thiệu tới đông đảo bạn đọc!

 

Trần Thị Thủy  - Phòng phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP