• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Đảng Cộng sản Việt Nam 93 năm (3/2/1930 - 3/2/2023) - Những chặng đường lịch sử vẻ vang
Ngày xuất bản: 31/01/2023 2:48:09 SA

 


              Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023). Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề tài liệu: “Đảng Cộng sản Việt Nam 93 năm (3/2/1930 – 3/2/2023) - Những chặng đường lịch sử vẻ vang” được trưng bày tại tầng 1- Phòng Trưng bày.

Nội dung trưng bày gồm 110 tài liệu được xuất bản qua các thời kỳ, giới thiệu một cách tổng quan về quá trình thành lập Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được sắp xếp theo 03 nội dung sau:

1. Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Sự kiện lịch sử trọng đại của Cách mạng Việt Nam                  

2. Ðảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc kháng chiến, kiến quốc

3. Ðảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước

Các tài liệu trưng bày phản ánh chân thực và đầy đủ kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, sứ mệnh lịch sử và ý nghĩa sự ra đời của Ðảng Cộng sản Việt Nam, những cống hiến to lớn của các đồng chí lãnh đạo Ðảng cho dân tộc và cho sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

 

                                                                                     Nguyễn Hiền

                                                                               Phòng Công tác bạn đọc

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP