• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản: 16/07/2019 8:24:10 SA

          

         Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Người đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng và đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới.  

         Nhằm thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mong muốn phổ biến thật rộng rãi đến đông đảo bạn đọc về tấm gương của Bác, về con người của Bác, chân dung Bác. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9/2019, tỉnh Yên Bái đã và đang tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2019.

 

 

 

 

 

           Với mong muốn góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống cao đẹp cho thế hệ trẻ Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện “Di chúc” của Bác (1969 - 2019). Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Bộ sách: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2018, bộ sách được in trên khổ giấy 13 x 19cm, gồm 5 cuốn:

1. Phong cách tư duy của Bác Hồ / Phan Tuyết sưu tầm tuyển chọn, 250 trang, Kí hiệu: MT48416; MT48417; MT48418; VV52121

Nội dung: Cuốn sách là tập hợp các bài nói, bài viết, thư và các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: Học tập phong cách tư duy của Bác Hồ

Phần II: Một số bài nói, bài viết và thư của Bác Hồ thể hiện phong cách tư duy của Người

Phần III: Những chuyện kể về phong cách tư duy của Bác Hồ

2. Phong cách sinh hoạt của Bác Hồ/ Phan Tuyết sưu tầm tuyển chọn, 250 trang, Kí hiệu: MT48413; MT48414; MT48414; VV52120

Nội dung: Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: Học tập phong cách sinh hoạt của Bác Hồ

Phần II: Một số bài nói, bài viết và thư của Bác Hồ thể hiện phong cách sinh hoạt của Người

Phần III: Những chuyện kể về phong cách sinh hoạt của Bác Hồ

3. Phong cách lãnh đạo của Bác Hồ/ Phan Tuyết sưu tầm tuyển chọn, 250 trang, Kí hiệu: MT48407; MT48408; MT48409; VV52118

Nội dung: Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: Học tập phong cách lãnh đạo của Bác Hồ

Phần II: Một số bài nói, bài viết và thư của Bác Hồ thể hiện phong cách lãnh đạo của Người

Phần III: Những chuyện kể về phong cách lãnh đạo của Bác Hồ

4. Phong cách nêu gương của Bác Hồ/ Phan Tuyết sưu tầm tuyển chọn, 275 trang, Kí hiệu: MT48410; MT48411; MT48412; VV52119

Nội dung: Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: Học tập phong cách nêu gương của Bác Hồ

Phần II: Những lời Bác dạy về bồi dưỡng đạo đức, phong cách đối với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân

Phần III: Những chuyện kể về phong cách nêu gương của Bác Hồ

5. Phong cách diễn đạt của Bác Hồ/ Phan Tuyết sưu tầm tuyển chọn, 264 trang, Kí hiệu: MT48404; MT48405; MT48406; VV52117

Nội dung: Cuốn sách được kể trực tiếp từ những người từng gặp Bác, các câu chuyện chân thật có thể giúp bạn đọc thấy rõ được phong cách diễn đạt của Bác biểu hiện qua cách suy nghĩ, đến tác phong làm việc, cách diễn đạt, ứng xử với các sự kiện, các tầng lớp nhân dân của Bác Hồ. 

 Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: Học tập phong cách diễn đạt của Bác Hồ

Phần II: Một số bài viết, bài nói, thư của Bác Hồ thể hiện phong cách diễn đạt của Người

Phần III: Những chuyện kể về phong diễn đạt của Bác Hồ 

Hy vọng mỗi bài viết và các câu chuyện sâu sắc trong cuốn sách này sẽ gợi mở và tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho bạn đọc trên con đường tương lai phía trước.    

                    Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu với bạn đọc! 

Nguyễn Hiền

Phòng Phục Vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP