• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/ 1890 – 19/5/2019) và 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản: 06/05/2019 7:48:48 SA

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam. Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến vĩ đại của Người đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Người đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng, đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới.

 

 

ư


 

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2019), 50 năm thực hiện di chúc của Người, đồng thời thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mong muốn phổ biến thật rộng rãi đến đông đảo bạn đọc về tấm gương, con người, chân dung, góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu với bạn đọc Bộ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do tác giả Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành năm 2018, khổ 13x19cm.

 

1. Chuyện kể Bác Hồ - Những năm tháng hoạt động của Bác Hồ ở nước ngoài (1911-1941). - 218tr.

Kí hiệu sách: VV51769; MT47195; MT47196; MT47197

Nội dung: Tập hợp những câu chuyện về thời gian hoạt động ở nước ngoài của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911 đến năm 1941. Tháng 6 năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước, suốt 30 năm hoạt động, Người đã đi đến nước Pháp và nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Người hòa mình với những phong trào của công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, vừa lao động kiếm sống, vừa học tập, hoạt động cách mạng và nghiên cứu các học thuyết cách mạng. Năm 1917, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của Quốc tế Cộng sản đã đưa Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ đây, Người đã nhận rõ đó là con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp.

 

2. Ngày Bác trở về (1941-1969). - 218tr.

Kí hiệu sách: VV51767; MT47189;  MT47190; MT47191

Nội dung: Sự kiện Bác Hồ trở về nước vào đầu năm 1941 là sự kiện lớn của lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước và dân tộc Việt Nam, đã làm thay đổi tình hình cách mạng trong nước.  Từ đây, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam do Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo chuyển sang một thời kỳ mới - thời kỳ nhiệm vụ giải phóng dân tộc đặt lên hàng đầu. Đây là mốc lịch sử quan trọng dẫn tới cuộc cách mạng tháng Tám 1945 và ngày 2-9-1945, Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Để rồi đến mùa Xuân 1975, hoàn thành sự nghiệp giải phóng đất nước, thống nhất đất nước và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

 

            3. Bác Hồ với gương sáng về tiết kiệm. - 211tr.

Kí hiệu sách: VV51771; MT47201; MT47202; MT47203

Nội dung: Giới thiệu những câu chuyện thể hiện tấm gương cao đẹp về nhân cách và đức tính giản dị, tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vĩ lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc sống hàng ngày, từ việc ăn, ở, sinh hoạt, ở mọi lúc, mọi nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu về thực hành tiết kiệm. Người đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng, đạo dức, phong cách của một người cách mạng trong thời đại mới


4. Bác chỉ muốn các cháu được học hành lớn lên xây dựng đất nước. - 219tr.

Kí hiệu sách: VV51770; MT47198;  MT47199; MT47200

Nội dung: Giới thiệu 42 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu niên, nhi đồng. Sinh thời, Bác luôn dành tình yêu thương bao la vô bờ bến đối với thiếu nhi. Bác dành thời gian cho các cháu mọi lúc, mọi nơi. Người luôn dành những lời dạy chí tình, quan tâm giáo dục các cháu. Bác coi thiếu nhi là người chủ tương lai của nước nhà, cho nên cần phải sớm rèn luyện đạo đức cách mạng. Bác mong muốn tất cả thiếu nhi được lớn lên trong hòa bình, đất nước không còn bóng giặc ngoại xâm, các cháu được ăn no, mặc ấm và được học hành đầy đủ để xây dựng đất nước


5. Thanh niên phải gương mẫu trong đoàn kết và kỷ luật. - 219tr.

Kí hiệu sách: VV51772; MT47204; MT47205; MT47206

Nội dung: Cuốn sách gồm những câu chuyện nhỏ về tinh thần đoàn kết, đức tính kỷ luật, luôn cẩn thận, chu đáo cả trong ứng xử với mọi người lẫn trong công việc của Bác Hồ. Đây là những điều mà Bác Hồ muốn căn dặn và làm gương cho thế hệ trẻ. Thông qua các câu chuyện, Bác muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên của dân tộc Việt Nam về giá trị to lớn của tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm. Để một tập thể, một tổ chức, một đất nước có thể phát triển đi lên một cách bền vững và mạnh mẽ, sự tỏa sáng của cá nhân không phải là yếu tố tiên quyết, mà chính sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm mới giữ vai trò quyết định. Những bài học nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân mình, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu!       

 

     Trần Thị Hải

Phòng Phục vụ Bạn đọc

                                                                        

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP