• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Lịch sử chiến khu cách mạng Vần – Hiền lương (1940 – 1954)
Ngày xuất bản: 26/06/2018 1:17:23 SA

              Chiến khu Vần - Hiền Lương là một di tích lịch sử, niềm tự hào của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái. Nơi đây, Ban cán sự Đảng liên tỉnh Yên Bái - Phú Thọ được thành lập, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã hình thành và ra đời. Đây cũng là nơi có vai trò quyết định trong việc chuẩn bị lực lượng để đấu tranh giành chính quyền cách mạng ở hai tỉnh Phú Thọ - Yên Bái và huyện Phù Yên (Sơn La), đồng thời là căn cứ bảo đảm cho địa phương trong giai đoạn chuẩn bị cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đi vào cuộc kháng chiến chống Pháp quyết liệt.

Để lưu truyền cho các thế hệ về truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương, đặc biệt là truyền thống của một chiến khu căn cứ cách mạng vùng Tây Bắc Tổ quốc từ trước cách mạng tháng Tám năm 1945, năm 2003, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái xuất bản cuốn “Lịch sử Chiến khu cách mạng Vần – Hiền Lương” (1940 – 1954). Cuốn sách nằm trong bộ sách lịch sử cách mạng, lịch sử chiến tranh của tỉnh và Tủ sách Quê hương. Cuốn sách gồm 87 trang, khổ 13 x 19cm.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Khái quát đặc điểm tình hình khu căn cứ cách mạng Vần – Hiền Lương

Phần thứ hai: Cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc, sự ra đời Chiến khu cách mạng Vần – Hiền Lương và đội du kích Âu Cơ, khởi nghĩa giành chính quyền ở hai tỉnh Yên Bái – Phú Thọ tháng 8 – 1945.

Phần thứ ba: Bảo vệ giữ vững chiến khu cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang, dẹp trừ bọn phản động Quốc dân Đảng và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Cuối cuôn sách là Phần Phụ lục giới thiệu Danh sách đội viên Đội Du kích Âu Cơ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận Di tích lịch sử Chiến khu Vần (Đình Trung, Hang Dơi, gò cọ Đồng Yểng, nhà ông Trần Đình Khánh) huyện Trấn Yên – tỉnh Yên Bái.

Hướng tới kỉ niệm 73 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1930- 30/6/2018), nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu sâu sắc hơn về khu căn cứ cách mạng Vần –Hiền Lương và sự ra đời của đội du kích Âu Cơ, Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Lịch sử Chiến khu cách mạng Vần – Hiền Lương” (1940 – 1954). Cuốn sách hiện được phục vụ tại phòng Địa chí, Thư viện tỉnh Yên Bái.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Phạm Lan Hương

Phòng Địa chí

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP