• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007)
Ngày xuất bản: 22/08/2016 7:14:27 SA

Lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào từ năm 1930 đến nay là lịch sử phát triển không ngừng mối quan hệ hợp tác toàn diện của nhân dân hai nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và sau này là Đảng của hai nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, đã làm nên những chiến công chói lọi trong lịch sử hai dân tộc và đi vào lịch sử thế giới như một biểu tượng sáng ngời về tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản, một tấm gương mẫu mực và hiếm có về sự thuỷ chung, trong sáng trong lịch sử quan hệ quốc tế.

             Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế mà nhân dân hai nước đang tiến hành đã tạo ra rất nhiều cơ hội mới, song những khó khăn thách thức cần vượt qua là không nhỏ, đồng thời đặt ra những yêu cầu khách quan tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam với những phương thức và nội dung mới.

            Hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”, Chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2012) và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2012). Nhằm tuyên truyền , giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ hai nước về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Nâng cao trách nhiệm giữ gìn, vun đắp và phát triển  mối quan hệ tốt đẹp hữu nghị thuỷ chung giữa hai  Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt – Lào. Quan hệ đặc biệt đó được coi là lẽ sống, là tình nghĩa ruột thịt thân thiết trước sau như một dù gian nan nguy hiểm đến chừng nào cũng không thể chia tách được như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói :

“Việt- Lào hai nước chúng ta.

       Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”

         Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bộ sách “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007)” gồm 5 ấn phẩm do nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2011:

 

1. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007)

             KH kho : VT5976 ; MT22109

          Nội dung : Giới thiệu lịch sử mối quan hệ giữa Việt Nam - Lào qua các thời kỳ sau : thời kỳ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương (1930 -1945) ; thời kỳ liên minh chiến đấu chống Pháp và Mỹ (1945- 1975) ; thời kỳ hợp tác toàn diện (1976-2007). Những thành quả, bài học và triển vọng trong quan hệ Việt Nam – Lào.

2. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007 )-Văn kiện

KH kho : VV5974 ; MT22107

         Nội dung: Giới thiệu một số bài phát biểu, bài viết, bình luận, báo cáo, thư gửi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) về cách mạng Đông Dương, cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào; các nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, thư,...của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương về cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào thời kỳ 1930-1945; Báo cáo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản ngày 18 tháng 2 năm 1930

3. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007 )- Biên niên sự kiện

 KH kho : VT5975 ; MT22108

          Nội dung: Làm sáng tỏ những sự kiện lịch sử về tình đoàn kết đấu tranh giữa hai nước trong những năm kháng chiến trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay.

        4. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930- 2007) -Sách ảnh

KH kho : VT5961 ; MT22090

         Nội dung: Gồm 300 ảnh, được chú thích bằng 3 thứ tiếng : Việt Nam, Lào và Anh. Phản ánh một cách khách quan, có hệ thống và tiêu biểu về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào qua các thời kỳ lịch sử. Gồm ba phần chính:

               Phần thứ nhất : Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, nhân dân hai nước Việt Nam và Lào đoàn kết, giúp đỡ nhau đấu tranh giành độc lập, tự do (1930-1945)

      Phần thứ hai: Liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào chống thực dân, đế quốc xâm lược (1945-1975)

      Phần thứ ba: Quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào (1976-2007).

5. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007- Bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

 KH kho: VT5977 ; MT22110

          Nội dung: Gồm những bài viết của các đồng chi lãnh đạo Việt Nam về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Lào về quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào

         Hy vọng  bộ sách về Lịch sử quan  hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam sẽ là nguồn tư liệu quan trọng, là những minh chứng lịch sử về sự trường tồn của mối quan  hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Bộ sách “Lịch sử quan  hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân các thế hệ của hai dân tộc, đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào của các thế lực thù địch và để bạn bè quốc tế nhận biết rõ giá trị của tình đoàn kết đặc biệt đó là tình hữu nghị đặc biệt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

 

         Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Xaynhaxỏn (bên phải) và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết, tại Thủ đô Viêng Chăn, ngày 24 tháng 8 năm 2010

 

 

      Bộ đội tình nguyện Việt Nam chia tay các bạn Lào trước khi trở về nước, năm 1961

 

              Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Xuphanuvông chứng kiến Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Chính  Phủ Vương quốc Lào Xvănna Phuma (bên trái) ký Tuyên bố chung Việt Nam-Lào tại Thủ đô Hà Nội ngày 28 tháng 4 năm 1961

 

 

   Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Cayxỏn Phômvihản (bên phải) và Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Phạm Văn Đồng (bên trái) ký Hiệp ước Hữu Nghị và Hợp tác giữa hai nước tại thủ đô Viêng Chăn ngày 18 tháng 7 năm 1977

 

Vũ Thị Hiệp

Phòng Nghiệp vụ

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP