• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Quốc hội Việt Nam – 70 năm hình thành và phát triển (1946-2016)
Ngày xuất bản: 19/12/2016 7:25:06 SA

              Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển về thế chế chính trị ở Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử cũng đánh dấu sự ra đời của Quốc hội Việt Nam, một thể chế dân chủ trụ cột trong Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh tiếp tục đổi mới, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và thực chất hơn, ngày càng khẳng định vững chắc vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

             Để giúp bạn đọc hiểu thêm về Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này, Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày chuyên đề tài liệu: “Quốc hội Việt Nam - 70 năm hình thành và phát triển 1946-2016”

             Chuyên đề tập hợp 65 tài liệu giới thiệu về: 70 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam; Vai trò của Quốc hội trong quá trình nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội…

Thông qua chuyên đề giúp bạn đọc hình dung những chặng đường phát triển của đất nước và con người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử 70 năm qua với những đóng góp to lớn của Quốc hội vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhìn nhận những hạn chế bất cập, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ tới. Chuyên đề tài liệu được trưng bày và giới thiệu tại phòng Đọc, tầng 2 Thư viện tỉnh.

                 Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

                                                                                                 Nguyễn Thị Hiền                       

                                                                                                                       Phòng Phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP