• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Tìm hiểu lịch sử đặc biệt quan hệ Việt Nam - Lào
Ngày xuất bản: 19/07/2017 11:27:03 CH

 

Thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” cùng với các sự kiện 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -  Lào năm 2017 (5/9/1962 – 5/9/2017) ; 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam -  Lào 2017 (18/7/1977 – 18/7/2017).

          Góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ trong tỉnh về tình hữu nghị Việt Nam -  Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội; vun đắp tình hữu nghị thủy chung giữa hai Đảng và nhân dân hai Nhà nước Việt Nam -  Lào; đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam -  Lào của các thế lực thù địch.

           Nhằm cung cấp cho bạn đọc có nhiều tư liệu, tài liệu tham khảo để tham gia hưởng ứng Cuộc thi: “Tìm hiểu lịch sử đặc biệt quan hệ Việt Nam -  Lào” tỉnh Yên Bái năm 2017, Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu các tài liệu phục vụ cuộc thi dưới đây:

1. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào – Việt Nam 1930 – 2007 (Biên niên sự kiện)

2. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam -  Lào, Lào – Việt Nam 1930 – 2007 (Văn kiện)

3. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam -  Lào, Lào – Việt Nam 1930 – 2007(song ngữ Việt - lào )

4. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam -  Lào, Lào – Việt Nam 1930 – 2007 (Hồi ký)

5. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam -  Lào, Lào – Việt Nam 1930 – 2007 (tài liệu tuyên truyền)

6. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam -  Lào, Lào – Việt Nam 1930 – 2007 (Văn kiện 1946- 1955)

7. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam -  Lào, Lào – Việt Nam 1930 – 2007 (Văn kiện 1986 - 2007)

8. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam -  Lào, Lào – Việt Nam 1930 – 2007  Tập I

9. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam -  Lào, Lào – Việt Nam 1930 – 2007  Tập II

10. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam -  Lào, Lào – Việt Nam 1930 – 2007  Tập III

11. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam -  Lào, Lào – Việt Nam 1930 – 2007  Tập IV

12. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam -  Lào, Lào – Việt Nam 1930 – 2007  Tập V.

13. Lịch sử Lào hiện đại. Tập I

14. Lịch sử Lào hiện đại. Tập II.

15. Tìm hiểu Văn hóa Lào.

16. Cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch Khăm Tày Xi phăn đon.

17. Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Lào.

18. Đất nước hoa Chăm pa.

19. Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

20. Những bài chọn lọc về quân sự.

21. Một số vấn đề lí luận - thực tiễn Quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào.

22. Kí ức Đông Dương…

          Chuyên đề sách phục vụ cuộc thi hiện đang được trưng bày tại Phòng Đọc tổng hợp tầng 2, Thư viện tỉnh Yên Bái.

Trân trọng giới thiệu tới đông đảo bạn đọc!

 

                                               Trần Thị Thủy

Phòng phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP