• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 26/06/2019 3:28:37 SA

          Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), ảnh hưởng và uy tín của Đảng đã tác động đến Yên Bái, thúc đẩy nhiều cuộc đấu tranh chống thực dân, phong kiến, góp phần thức tỉnh tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh vì độc lập, tự do của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đầu những năm 40 của thế kỷ XX, những cán bộ cách mạng của Xứ ủy Bắc Kỳ được cử lên Yên Bái hoạt động và đã xây dựng được một số cơ sở cách mạng ở huyện Trấn Yên và thị xã Yên Bái. Để đẩy mạnh phong trào cách mạng ở Yên Bái, ngày 30/6/1945 tại chiến khu Vần - Hiền Lương, Xứ ủy Bắc Kỳ đã quyết định thành lập Ban cán sự Đảng liên tỉnh Yên Bái - Phú Thọ do đồng chí Ngô Minh Loan làm Bí thư. Từ khi được thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua bao gian lao thử thách, đã chiến đấu hi sinh, lao động sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ, quân và dân tỉnh Yên Bái đã giành được rất nhiều thành tựu to lớn rất đáng tự hào về lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo thế và lực mới, cùng cả nước vững bước đi lên trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhân dịp kỉ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 – 30/6/2019), Thư viện tỉnh Yên Bái xin giới thiệu với bạn đọc chuyên đề sách “ Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái”. Chuyên đề gồm 40 tài liệu giới thiệu về lịch sử hình thành và các chặng đường phát triển của Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Nêu rõ vai trò của Đảng bộ trong việc lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh vừa kháng chiến bảo vệ Tổ quốc vừa phát triển kinh tế phù hợp với các chặng đường phát triển của đất nước ta.

Thông qua nội dung chuyên đề tài liệu nhằm khơi dậy niềm tự hào, giáo dục và phát huy truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc, nhất là đối với các thế hệ trẻ ngày nay thấy được truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 Các tài liệu đang được trưng bày, giới thiệu tại Phòng Trưng bày, tầng 1 và phục vụ tại Phòng Địa Chí, Thư viện tỉnh Yên Bái./.

Nguyễn Thị Mai Loan – Phòng Địa chí

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP