• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Việt Nam - Sắc màu văn hóa 54 dân tộc anh em
Ngày xuất bản: 23/08/2016 2:57:23 SA

Việt Nam - Sắc màu văn hóa 54 dân tộc anh em / Trần Quang Phúc tổng hợp và biên soạn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2013. - 454tr. ; 28cm

         

           Văn hóa Việt Nam là sự tổng hòa các giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em. Trong đó có dân tộc cư trú từ ban đầu trên lãnh thổ Việt Nam, có những dân tộc từ nơi khác di cư đến; có những dân tộc chỉ có vài trăm người, cũng có dân tộc có hàng triệu người… nhưng các dân tộc đều coi nhau như anh em một nhà, quý trọng, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cả khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn.

          Cùng với nền văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mỗi dân tộc đều có những giá trị văn hóa mang bản sắc riêng từ lâu đời, phản ánh truyền thống, lịch sử và niềm tự hào dân tộc. Bản sắc văn hóa dân tộc là tất cả những giá trị vật chất và tinh thần bao gồm tiếng nói, chữ viết, văn học nghệ thuật, kiến trúc, trang phục, tâm lý tình cảm, phong tục tập quán, tín ngưỡng…được sáng tạo trong quá trình phát triển lâu dài của lịch sử. Sự phát triển rực rỡ bản sắc văn hóa mỗi dân tộc càng làm phong phú nền văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Thống nhất trong đa dạng là nét riêng, độc đáo của nền văn hóa các dân tộc Việt Nam.

          Đất nước ta đang trên con đường hội nhập, đời sống người dân đang được thay đổi từng ngày nhưng có những điều không thể nào thay đổi được, đó chính là những giá trị văn hóa quý giá của dân tộc. Do đó, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới phải hướng vào việc củng cố và tăng cường sự thống nhất, nhân lên sức mạnh tinh thần chung của toàn dân tộc. Đồng thời phải khai thác và phát triển mọi sắc thái và giá trị văn hóa của các dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao và nhu cầu phát triển từng dân tộc.

          Với mục đích cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng quát những giá trị văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam, từ đó nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tài liệu “Việt Nam - sắc màu văn hóa 54 dân tộc anh em” do tác giả Trần Quang Phúc tổng hợp và biên soạn. Tài liệu xuất bản năm 2013.

          Nội dung tài liệu bao gồm 8 phần tương đương với  8 nhóm ngôn ngữ:

          Phần thứ 1 : Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của người Kinh, Mường, Thổ, Chút.

          Phần thứ 2 : Nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ Me giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của người Khơ Me, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Ho, Hrê, Mnông, Xtiêng, Bru, Vân Kiều, Cơ Tu, Giẻ Triêng, Mạ, Khơ Mú, Co, Tà Ôi, Chơ Ro, Kháng, Xinh Mun, Măng, Brâu, Ơ Đu, Rơ Măm.

          Phần thứ 3 : Nhóm ngôn ngữ Tày – Thái giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của người Tày, Thái, Nùng, Sán Chay, Giáy, Lào, Lự, Bố Y

          Phần thứ 4 :  Nhóm ngôn ngữ H’mông – Dao giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của người H’mông, Dao, Pà Thẻn.

          Phần thứ 5 :  Nhóm ngôn ngữ Mã Lai – Đa Đảo giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của người Chăm, Chu Ru, Gia Rai, Ê Đê, Ra Giai.

          Phần thứ 6 : Nhóm ngôn ngữ Tạng – Miến giới thiệu những nét văn hóa của người Hà Nhì, La Hủ, Phù Lá, Lô Lô, Công, Si La.

          Phần thứ 7 :  Nhóm ngôn ngữ Hán giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của người Hoa, Ngái, Sán Dìu.

          Phần thứ 8 :  Nhóm ngôn ngữ Kađai giới thiệu những nét văn hóa của người Cờ Lao, La Chí, La Ha, Pu Péo.

          Nội dung tài liệu được trình bày đầy đủ và chi tiết về sự đa dạng trong thống nhất những giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em. Trên cơ sở từ khái quát đến cụ thể những nét đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc, sách như một bức tranh phác họa màu sắc rực rỡ của nền văn hóa Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc                                                                                                                                                                                                                               Chu Thị Hạnh

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Phòng Nghiệp vụ

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP