• Loading...
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới (C.Pautốpxki)
 
Thư viện tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018
Ngày xuất bản: 20/06/2018 7:12:26 SA

Thực hiện sự chỉ đạo của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái và  Kế hoạch công tác năm của đơn vị. Ngày 19 tháng 6 năm 2018 Thư viện tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và  đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của đơn vị.

   Năm 2018, Thư viện tỉnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là tích cực tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh; Tổ chức hoạt động phục vụ và đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của các đối tượng bạn đọc tại Thư viện tỉnh và trên 60 điểm luân chuyển của xe thư viện lưu động.

 Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, đơn vị đã đẩy mạnh công tác truyền thông vận động; Tuyên truyền, quảng bá về vốn tài liệu và các hoạt động của thư viện tỉnh; Nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu của bạn đọc để bổ sung vốn tài liệu phù hợp; Đa dạng hóa các hình thức phục vụ bạn đọc trong và ngoài thư viện; Thực hiện tốt chương trình phối hợp số 430/CTr- BVHTTDL-BTTTT giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch và Bộ Thông tin - Truyền thông về việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013 -2020; Đề án đẩy mạnh học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa; Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng giai đoạn 2014 – 2018; Khai thác có hiệu quả các dự án hợp tác với Hội đồng tỉnh Val de Marne (CH Pháp) trong lĩnh vực thư viện và dự án Truy nhập máy tính công cộng do quỹ BMGF (Hoa Kỳ) tài trợ…

 6 tháng đầu năm, Thư viện tỉnh Yên Bái đã bổ sung 7.895 bản sách mới,  phối hợp với Thư viện Quốc gia Việt Nam phục chế 1.797 tài liệu Hán Nôm và chữ Thái cổ, phối hợp với Trung tâm học liệu Thái nguyên bổ sung 12.000 trang tài liệu điện tử các luận án, luận văn viết về Yên Bái.  

Công tác phục vụ bạn đọc được đổi mới, năm 2018 Thư viện tỉnh đã mở cửa phục vụ bạn đọc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (riêng phòng BMGF mở cửa 7 ngày / tuần). Trong 6 tháng đầu năm, Thư viện tỉnh Yên Bái  đã tổ chức phục vụ được 62.200 lượt bạn với 123.700 lượt sách báo luân chuyển, cấp mới 1.020 thẻ cho bạn đọc. Xe thư viện lưu động đã tổ chức phục vụ 96 buổi, trong đó phục vụ 54 buổi  tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 Hoạt động phát triển sự nghiệp thư viện trong toàn tỉnh được quan tâm thông qua công tác hướng dẫn nghiệp vụ cho các thư viện công cộng; Tư vấn cách thức tổ chức Ngày Hội sách và chia sẻ cơ sở dữ liệu Thư viện điện tử cho các thư viện trường học; Hỗ trợ  450 bản sách trị giá 14.820.000đ cho Trung tâm khuyến học, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, thư viện trường học, tủ sách cơ sở…

Bên cạnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được đơn vị quan tâm trú trọng từ đó phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết trong nội bộ.

           Tại Hội nghị, Đồng chí Lê Tú Anh – Giám đốc Thư viện tỉnh đã đánh giá những hoạt động trọng tâm, nổi bật đơn vị đạt được trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng thời động viên cán bộ, viên chức cùng nhau đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018, Thư viện tỉnh đã đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm: Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với hoạt động chuyên môn; Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc; Tăng cường luân chuyển sách báo và thực hiện tốt chương trình phối hợp với các ngành góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân ở cơ sở. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch  nhà nước giao trước 15 ngày. Đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”, các tổ chức chính trị, tổ chức đoàn thể đều đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Buổi chiều cùng ngày, hai tổ chức đoàn thể là Công đoàn bộ phận và Chi đoàn thanh niên Thư viện tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018./.

* Một số hình ảnh hoạt động

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP