• Loading...
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới (C.Pautốpxki)
 
Thư viện huyện Văn Yên với hoạt động phục vụ tuyên truyền, giới thiệu sách báo kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945– 30/6/2018)
Ngày xuất bản: 12/07/2018 1:26:23 SA

              Thực hiện Công văn số 69/HD-TV ngày 14/6/2018 của Thư viện tỉnh Yên Bái về việc Hướng dẫn tổ chức các hoạt động phục vụ tuyên truyền, giới thiệu sách báo Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945– 30/6/2018)

          Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 05/7/2018, Thư viện huyện Văn Yên tổ chức phục vụ bạn đọc, tuyên truyền trưng bày, giới thiệu sách, báo với chủ đề về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Yên Bái 73 năm qua. Thông qua hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách đợt này nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần yêu nước; về sức mạnh đại đoàn kết, ý chí chiến đấu kiên cường của quân và dân ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua đó khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua lao động, học tập, phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII.

Tuyên truyền về quá trình thành lập và phát triển của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong 73 năm qua; những thành tựu Yên Bái đạt được trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quốc phòng, an ninh và hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Qua 10 ngày tuyên truyền trưng bày, giới thiệu sách, báo, Thư viện huyện Văn Yên đã phục vụ được 250 lượt bạn đọc đến tham dự và tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Yên Bái 73 năm qua, những thành tựu kinh tế xã hội Yên Bái đã đạt được trong công cuộc đổi mới.

Nguyễn Hữu Tự

Thư viện huyện Văn Yên

 

* Một số hình ảnh trưng bày sách, báo tại Thư viện huyện Văn Yên: 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP