• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia (Henry David Thoreau)
 
Trưng bày, triển lãm sách báo phục vụ Đại hội Đảng bộ Sư đoàn 355
Ngày xuất bản: 24/06/2020 8:31:03 SA


 

           Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp,  hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Ngày 14.6.2020, Thư viện tỉnh Yên Bái đã cử cán bộ chuyên môn xuống hỗ trợ cán bộ thư viện Sư đoàn 355 tổ chức các hoạt động tuyên truyền,  trưng bày, triển lãm sách báo chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ X của Đảng bộ Sư đoàn 355, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Thư viện tỉnh Yên Bái đã lựa chọn hơn 500 bản sách và những tài liệu có liên quan  để trưng bày, triển lãm, tổ chức xếp các mô hình sách nghệ thuật như: “Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Trái tim người lính”, “Tàu hải quân Việt Nam” … đã thu hút sự quan tâm, chú ý của các đồng chí cán bộ, chiến sĩ và đại biểu tới tham dự đại hội.

Đây là một trong những hoạt động hướng về cơ sở của Thư viện tỉnh Yên Bái nhằm hỗ trợ hệ thống thư viện cơ sở làm tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác tuyên truyền giới thiệu sách báo chào mừng Đại hội Đảng các cấp và góp phần nâng cao mức hưởng thụ sách báo cho cán bộ, chiến sĩ và người dân cũng như từng bước thực hiện chương trình phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

 

 

 Vũ Thị Hiệp

Phòng XDPT&PVLĐ


* Hình ảnh sự kiện: 

 

 

 

 

 

  


     

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP