• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia (Henry David Thoreau)
 
Thư viện tỉnh Yên Bái hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021
Ngày xuất bản: 30/09/2021 8:03:36 SA

 


Học tập và làm theo tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Học tập là hoạt động không chỉ diễn ra trong nhà trường mà còn ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào và bất cứ đối tượng nào. “Học tập suốt đời” nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân Việt Nam về giá trị học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; tiếp tục tôn vinh, giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc.

Năm 2021, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Thiết thực hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021, Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày, triển lãm chuyên đề tài liệu với chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19”. Chuyên đề tập hợp hơn 200 tài liệu được lựa chọn theo các nội dung gồm: Tài liệu về Học tập và làm theo phong cách đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phát triển kiến thức thông tin cho người dùng tin; Khoa học công nghệ điều kỳ diệu của cuộc sống; Lịch sử Việt Nam; Các tác phẩm văn học nổi tiếng Việt Nam và nước ngoài; Tâm lý học ứng dụng; Hạt giống tâm hồn; Sách tham khảo phục vụ học sinh, sinh viên nghiên cứu học tập…

Thư viện tỉnh Yên Bái tiếp tục phát động phong trào xây dựng “Tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo dục; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các trường học; trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị; đa dạng hoá các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ… góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho người dân, từng bước xây dựng văn hoá học tập suốt đời cho các cộng đồng dân cư trong khu vực.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19” được tổ chức trưng bày tại thư viện tỉnh Yên Bái từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 07/10/2021.

Thư viện tỉnh trân trọng giới thiệu!

 

                                                         Trần Thủy  

                                               Phòng Công tác bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP