• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia (Henry David Thoreau)
 
Thư viện tỉnh Yên Bái: Diễn tập Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Ngày xuất bản: 15/03/2021 8:14:44 SA

 

Để thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Căn cứ Nghị đinh số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC; Căn cứ Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Sở VHTT&DL về việc tăng cường công tác Phòng cháy và chữa cháy. Căn cứ vào Kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ năm 2021của Thư viện tỉnh.

Ngày 11/3/2021, Thư viện tỉnh Yên Bái phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh tổ chức tập huấn và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại chỗ cho VC&NLĐ tại Thư viện tỉnh Yên Bái

          Tham gia buổi tập huấn và diễn tập có Đồng chí Trung tá Lê Hồng Giang - Đội trưởng đội Công tác Phòng cháy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh; Đồng chí Đại úy Nguyễn Trung Dũng - Cán bộ huấn luyện - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh cùng toàn thể các đồng chí VC&NLĐ Thư viện tỉnh.

Trước khi triển khai diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Ban chỉ huy diễn tập đã tổ chức tuyên truyền công tác PCCC&CNCH; hướng dẫn các phương án thoát nạn thực tế tại đơn vị cho toàn thể viên chức Thư viện tỉnh. Đây là vấn đề quan trọng đối với lực lượng PCCC không chuyên tại đơn vị và viên chức đang làm việc tại đơn vị.

Tình huống giả định diễn tập PCCC&CNCH được bắt đầu từ 14h00’ - 16h00’ cùng ngày, khi tất cả viên chức của Thư viện đang làm việc. Các tình huống giả định được diễn ra sát với thực tế giúp cho lực lượng PCCC của cơ sở và viên chức Thư viện tỉnh thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH, đồng thời nắm bắt được các kỹ năng, quy trình phối hợp và triển khai chữa cháy, biết cách sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy, khả năng cứu hộ, thoát nạn. Trên cơ sở đó chủ động huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy khi có tình huống cháy nổ xảy ra.

Kết thúc buổi tập huấn và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại chỗ cho VC&NLĐ tại Thư viện tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và thực hiện diễn tập của Thư viện tỉnh Yên Bái, từ công tác xây dựng kế hoạch diễn tập đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để đáp ứng được yêu cầu diễn tập. Bên cạnh đó, đánh giá cao ý thức trách nhiệm của viên chức Thư viện tỉnh, tham gia nghiêm túc, có chất lượng và đạt hiệu quả cao.

Qua buổi diễn tập đã khẳng định được sự hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái trong việc xử lý các tình huống cháy nổ - cứu nạn cứu hộ xảy ra.

Công tác diễn tập PCCC&CNCH là một hoạt động thường niên của Thư viện tỉnh Yên Bái nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn phòng chống cháy nổ cho VC&NLĐ. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của lực lượng PCCC cơ sở trong công tác PCCC&CNCH; Hiểu biết và vận dụng các nguyên tắc phòng ngừa về cháy, nổ; Nắm vững các văn bản về Luật PCCC và các văn bản quy định do Nhà nước ban hành đối với công tác PCCC&CNCH; Hướng dẫn cho lực lượng PCCC cơ sở nắm bắt công tác xây dựng Phương án chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ; công tác tự kiểm tra về PCCC của người đứng đầu đơn vị, cơ sở. Ngoài ra học tập các thao tác cứu hộ, cứu nạn và sử dụng các loại dụng cụ, phương tiện PCCC tại chỗ, kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Để thực hiện tốt công tác PCCC của đơn vị trong thời gian tới, Thư viện tỉnh Yên Bái thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, công điện về PCCC. Chủ động phòng chống và phương án khắc phục hậu quả nếu xảy ra hỏa hoạn tại trụ sở cơ quan. Bồi dưỡng thêm kiến thức về PCCC cho toàn thể viên chức nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn phòng chống cháy nổ cho VC&NLĐ tại đơn vị.

 

                                                                                     Trịnh Thu Hiền

                                                                              Phòng Tin học - Thư viện tỉnh

                                                                            

* Một số hình ảnh sự kiện:  

 

 

                                                                                 

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP