• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Lịch sử tỉnh Yên Bái

      Yên Bái nằm giữa vùng Tây Bắc – Đông Bắc và Trung du Bắc bộ. Yên Bái là đầu mối và trung độ của các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ từ Hải Phòng, Hà Nội lên cửa khẩu Lào Cai, là một lợi thế trong việc giao lưu với các tỉnh bạn, với các thị trường lớn trong và ngoài nước.

      Trong tiến trình lịch sử, Yên Bái là vùng đất có nhiều dân tộc sinh sống lâu đời, hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời các vua Hùng, Yên Bái thuộc Tân Hưng, thời Lý thuộc Châu Đăng, thời Trần trong lộ Quy Hóa, thời Lê đến thời Nguyễn nằm trong phủ Quy Hóa, tỉnh Hưng Hóa. Đến cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành “bình định” nước ta, chúng đặt Yên Bái thuộc các đạo quan binh (1891 - 1900). Ngày 11/4/1900, thực dân Pháp thành lập tỉnh Yên Bái gồm có phủ Trấn Yên, hai châu Văn Chấn, Văn Bàn. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động bất hợp tác với giặc, nhiều cuộc khởi nghĩa nhỏ liên tục nổ ra khắp các vùng Trấn Yên, Văn Chấn….

       Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường trong chiến tranh cách mạng. Đem hết sức lực, trí tuệ vượt qua khó khăn, chiến đấu bảo vệ quê hương, khắc phục hậu quả, hàn gắn vết thương chiến tranh; cùng cả nước chi viện cho Miền Nam, góp phần làm nên thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước.

       Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, đặc biệt từ khi tái lập tỉnh (1991) mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực cánh sinh, huy động tối đa nội lực, kiên quyết chống lại tư tưởng bảo thủ, ỷ lại, bao cấp, huy động và tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư phát triển, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao và vững chắc, lấy công nghiệp và du lịch làm khâu đột phá để thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

      Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu về mảnh đất, con người, truyền thống lịch sử vẻ vang của tỉnh Yên Bái, Thư viện tỉnh Yên Bái giới thiệu Bộ sưu tập số toàn văn “Lịch sử Yên Bái” trên Website: http://thuvientinhyenbai.gov.vn. Bộ sưu tập tập hợp các tài liệu có trong kho Địa chí của Thư viện tỉnh Yên Bái, được chia thành 6 phần:

- Tài liệu lịch sử Yên Bái tổng hợp   

- Yên Bái thời Bắc thuộc (từ thời tiền sử đến nửa đầu thế kỷ X) 

- Yên Bái trong các triều đại phong kiến Việt Nam (Nửa sau thế kỷ X đến đầu thế kỷ XIX)  

- Yên Bái trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (Từ nửa sau thế kỷ XIX đến năm 1975)   

- Yên Bái trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ nền độc lập (Từ 1975 – 1986) 

- Yên Bái trong giai đoạn đổi mới – tái lập tỉnh (Từ 1986 đến nay) 

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc!            

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP