• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

 Thư viện huyện Lục Yên trực thuộc Trung tâm Truyền thông và  văn hóa huyện Lục Yên và được bố trí làm việc cùng trong Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện với diện tích sử dụng 80m2.

Thành lập vào đầu năm 1980, sau hơn 40 năm hoạt động đến nay Thư viện huyện Lục Yên đã được quan tâm đầu tư trụ sở khang trang với:

* Tổng số sách: 13313 bản sách

* Số thẻ: 120 thẻ

* Lượt bạn đọc: 6365 lượt

* Lượt sách báo luân chuyển: 14000 lượt

* Thư viện xã: 1 (thị trấn Yên Thế)

* Điểm luân chuyển của Thư viện huyện: 3 điểm

* Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 7 điểm

Biên chế 03 cán bộ: 01 Đại học thư viện, 01 Trung cấp thư viện, 01 Đại học văn hóa.

Nguồn bổ sung sách báo hàng năm: Từ chương trình mục tiêu quốc gia, các tổ chức cá nhân cho, tặng... Hàng năm trích kinh phí từ ngân sách mười triệu đồng bổ sung báo, tạp chí.

Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, sử dụng nguồn sách báo trong kho tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước đến nhân dân góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khoa học kỹ thuật thúc đẩy phát triển sản xuất trong toàn huyện.

Công tác  phục vụ ngoài thư viện: Được quan tâm coi trọng bằng vốn sách báo mượn từ kho lưu động Thư viện tỉnh, hàng năm luân chuyển sách xuống cơ sở phục vụ đạt hiệu quả cao, cụ thể là 03 điểm luân chuyển: xã Minh Xuân, xã Tân Lĩnh, xã Vĩnh Lạc.

Kết hợp với xe Thư viện lưu động tỉnh trưng bày sách báo phục vụ Lễ hội Đền Đại Kại - xã Tân Lĩnh, các trường học trong huyện và nhiệm vụ chính trị của huyện.

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP