• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

 Thư viện huyện Lục Yên trực thuộc Trung tâm Truyền thông và  văn hóa huyện Lục Yên. Ưu điểm nằm giữa trung tâm huyện giúp thuận lợi cho bạn đọc và những người tìn tin đến thư viện dễ dàng, thuận lợi.

            Thành lập vào đầu năm 1980, sau hơn 30 năm hoạt động đến nay Thư viện huyện Lục Yên đã được quan tâm đầu tư trụ sở khang trang với tổng diện tích 65m2, với tổng số sách là 12.645 bản.

Biên chế 03 cán bộ: 01 Đại học thư viện, 01 Trung cấp thư viện, 01 Đại học văn hóa.

Nguồn bổ sung sách báo hàng năm: Từ chương trình mục tiêu quốc gia, các tổ chức cá nhân cho, tặng... Hàng năm trích kinh phí từ ngân sách mười triệu đồng bổ sung báo, tạp chí.

Hệ thống phòng phục vụ

- Phòng đọc: 31m2

- Kho: 16m2

- Phòng mượn 16m2

- Số lượng sách báo: 13.700 bản

- Số thẻ: 160 thẻ

- Lượt bạn đọc: 15.500 lượt

- Lượt sách báo luân chuyển: 35.000 lượt

Mở cửa thường xuyên các ngày trong tuần, sử dụng nguồn sách báo trong kho tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước đến nhân dân góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khoa học kỹ thuật thúc đẩy phát triển sản xuất trong toàn huyện.

Công tác  phục vụ ngoài thư viện: Được quan tâm coi trọng bằng vốn sách báo mượn từ kho lưu động Thư viện tỉnh, hàng năm luân chuyển sách xuống cơ sở phục vụ đạt hiệu quả cao, cụ thể là 04 điểm luân chuyển: xã Minh Xuân , xã Tân Lĩnh, xã Liễu Đô, xã Vĩnh Lạc.

 Kết hợp với xe Thư viện lưu động tỉnh trưng bày sách báo phục vụ Lễ hội Đền Đại Kại - xã Tân Lĩnh, các trường học trong huyện và nhiệm vụ chính trị của huyện.

Xây dựng hệ thống mạng lưới Thư viện xã và tủ sách cơ sở: Hiện tại có 01 thư viện xã Trúc Lâu và 02 tủ sách cơ sở ( Làng văn hóa Hin Lò, Tủ sách xã Mường Lai).

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP