• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 

Thư viện thị xã Nghĩa Lộ trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ. Thư viện thị xã được bố trí trong thiết chế của Trung tâm văn hóa thị xã, nằm giữa trung tâm thị xã.

         * Thời gian thành lập:   Năm 1976

            * Vốn tài liệu:                 - Sách: 1.625 bản

                                                 - Báo, tạp chí:   tên

            * Thẻ bạn đọc/năm: 20 thẻ

            * Lượt bạn đọc/năm: 250 lượt

            * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 600 lượt

            * Tủ sách cơ sở:  3  tủ ;  

            * Điểm luân chuyển của Thư viện tỉnh: 2 điểm

            * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 6 điểm

            * Số lượng cán bộ: 01 người (Đại học)

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP