• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

1. Bạn đọc của Thư viện

Ø Tất cả các tập thể, cá nhân đang sinh sống và làm việc trong và ngoài tỉnh Yên Bái đều có quyền sử dụng vốn tài liệu của Thư viện tỉnh Yên Bái phù hợp với nội quy thư viện.

Ø Để sử dụng vốn tài liệu của Thư viện tỉnh Yên Bái bạn đọc phải làm thẻ thư viện.

2. Thẻ thư viện

a) Thủ tục làm thẻ thư viện gồm có:

Ø Người đến làm thẻ thư viện phải có một trong các giấy tờ sau: Căn cước công dân, hộ chiếu, giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác, thẻ học sinh, sinh viên...

Ø Phí làm thẻ thư viện: mức phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

b) Thời hạn cấp thẻ:

·        Chậm nhất 7 ngày làm việc, kể từ khi bạn đọc đến đăng ký làm thẻ, thư viện phải có trách nhiệm cấp thẻ cho người đã đăng ký.

c) Sử dụng thẻ thư viện.

Ø Thẻ thư viện chỉ có giá trị sử dụng trong một năm (kể từ ngày cấp thẻ); sau một năm, bạn đọc làm thủ tục đổi thẻ;

Ø Không được sử dụng thẻ thư viện của người khác; không được cho người khác sử dụng thẻ của mình. Khi mất thẻ, bạn đọc phải báo ngay cho thư viện biết và làm thủ tục cấp lại.

3. Trách nhiệm của bạn đọc

a) Khi đến thư viện.

Ø Xuất trình thẻ thư viện tại nơi mượn, đọc tài liệu. Đối với cá nhân không phải là bạn đọc của thư viện nhưng có nhu cầu sử dụng vốn tài liệu thư viện thì cần xuất trình một trong những giấy tờ sau: Căn cước công dân, giấy giới thiệu của cơ quan hoặc các giấy tờ tùy thân khác;

Ø Gửi, để cặp, túi, vật dụng cá nhân khác và phương tiện đi lại vào đúng nơi quy định. Bạn đọc có trách nhiệm tự quản lý tiền, các tư trang và các giấy tờ cá nhân có giá trị khác.

b) Trong thư viện.

Ø Chấp hành đúng các quy định của thư viện về việc sử dụng tài liệu thư viện.

Ø Thực hiện nếp sống văn minh.

Ø Đi nhẹ, nói khẽ, không gây ồn, không có các hành vi thiếu văn hóa khác làm ảnh hưởng đến trật tự chung và môi trường, cảnh quan thư viện.

Ø Bảo vệ tài sản thư viện:

* Giữ gìn, bảo quản tài liệu: không được đánh tráo, chiếm đoạt, làm mất, cắt xén hoặc làm hư hại tài liệu.

* Giữ gìn bàn ghế, giá, tủ, máy móc, trang thiết bị và các vật dụng khác của thư viện.

Ø Không được vào các khu vực dành riêng cho nhân viên thư viện, hoặc nơi không có nhiệm vụ.

c) Khi ra khỏi thư viện.

Ø Phải trả lại các tài liệu đã mượn (trừ những tài liệu được phép mượn về nhà theo quy định của thư viện).

Ø Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

4. Sử dụng tài liệu thư viện

Để đọc tại chỗ hoặc mượn tài liệu về nhà, bạn đọc phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: thẻ thư viện, Căn cước công dân, giấy giới thiệu hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác.

a) Đọc tại chỗ.

·      Bạn đọc viết phiếu yêu cầu, thủ thư lấy tài liệu cho bạn đọc.

·      Không được phép tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc.

·      Không sử dụng các thiết bị máy móc dành riêng cho bạn đọc quá thời gian quy định của thư viện.

·      Bạn đọc có nhu cầu in ấn, phô tô tài liệu liên hệ với thủ thư.

b) Mượn về nhà.

·  Bạn đọc mỗi lần được mượn tài liệu tương ứng với giá trị tiền cược, thời hạn 15 ngày. Quá thời hạn, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp tục, bạn đọc phải đến gia hạn; mỗi lần gia hạn được thêm 7 ngày và không quá 2 lần.

c) Sử dụng hệ thống tra cứu.

·        Bộ máy tra cứu của thư viện gồm: hệ thống mục lục truyền thống, các cơ sở dữ liệu và mục lục đọc máy.

·        Khi sử dụng bộ máy tra cứu truyền thống như hệ thống mục lục, các hộp phích chuyên đề, bạn đọc không được xé phích, rút phích ra khỏi ô phích; khi sử dụng bộ máy tra cứu hiện đại như các cơ sở dữ liệu, mục lục đọc máy bạn đọc phải tuân theo chỉ dẫn, quy định của thư viện; không sử dụng máy tính tra tìm thông tin vào mục đích khác.

d) Sao chụp tài liệu trong thư viện.

Bạn đọc được phép sao chụp tài liệu theo quy định của thư viện.

5. Phí và lệ phí thư viện

Bạn đọc trả phí cho các dịch vụ của thư viện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

6. Xử lý vi phạm

Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này, tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm mà bị một trong những hình thức xử lý sau:

a) Thu hồi thẻ thư viện tạm thời hay vĩnh viễn; xử phạt hành chính và bồi thường thiệt hại bằng hiện vật hoặc bằng tiền các trường hợp sau:

Ø Mượn tài liệu quá thời hạn quy định.

Ø Sao chụp trái phép tài liệu thư viện.

Ø Làm hư hại, đánh tráo, chiếm dụng tài liệu và các tài sản khác của thư viện.

Ø Vi phạm Nội quy thư viện. 

Ø Các hành vi vi phạm về lĩnh vực thư viện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

b) Trong trường hợp làm hư hại nghiêm trọng vốn tài liệu và các tài sản khác của thư viện, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện

Thư viện có trách nhiệm thông báo nội quy tới tất cả bạn đọc. Bạn đọc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trong nội quy này. 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP