• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

             Vị trí: Tầng 3

 

            Hình thức tổ chức: Kho mở. Bạn đọc tự lựa chọn tài liệu.

 

            Phương thức phục vụ: Bạn đọc sử dụng tài liệu tại chỗ, mượn về nhà theo quy định của thư viện.

 

            Vốn tài liệu: 70.100 bản (tính đến tháng 2 năm 2023)

Nội dung tài liệu bao gồm nhiều thể loại như: Truyện tranh Việt Nam và nước ngoài, truyện cổ tích dân gian các dân tộc trong nước và trên thế giới, truyện lịch sử, sách tham khảo phục vụ học tập, sách rèn kỹ năng cho trẻ em, sách khoa học thường thức, tác phẩm văn học Việt Nam và văn học nước ngoài, sách thông tin, tri thức...

 

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP