• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 

Vị trí: Tầng 3

Hình thức tổ chức: Kho mở. Bạn đọc tự lựa chọn tài liệu.

Phương thức phục vụ: Bạn đọc sử dụng tài liệu tại chỗ, mượn về nhà theo quy định của thư viện.

Vốn tài liệu: 51.041 bản (tính đến tháng 7 năm 2012)

Nội dung tài liệu bao gồm nhiều thể loại như: Truyện tranh Việt Nam và nước ngoài, truyện cổ tích dân gian các dân tộc trong nước và trên thế giới, truyện lịch sử, sách tham khảo phục vụ học tập, sách rèn kỹ năng cho trẻ em, sách khoa học thường thức, tác phẩm văn học Việt Nam và văn học nước ngoài, sách thông tin, tri thức...

http://thuvientinhyenbai.gov.vn/images/stories/thumbnails/images-stories-1-500x375.JPG

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP