• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

- Tên gọi: Thư viện huyện Văn Yên

- Địa chỉ: Đường Lý Tự Trọng, Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

- Giờ mở cửa: 7h30’(từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

* Giới thiệu về Thư viện huyện Văn Yên:

Thư viện huyện Văn Yên được bố trí làm việc tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên với diện tích sử dụng 54m2. Năm 2001, Thư viện huyện được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa và các nguồn đối ứng của tỉnh Yên Bái.

            * Thời gian thành lập:      Năm 1965

            * Vốn tài liệu:               - Sách: 13.279 bản

                                                  - Báo, tạp chí:  10 tên

            * Thẻ bạn đọc/năm: 254 thẻ

            * Lượt bạn đọc/năm: 2.389 lượt 

            * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 7.315 lượt

            * Tủ sách cơ sở:  25  tủ

            * Thư viện xã: 2

            * Điểm luân chuyển của Thư viện huyện: 3 điểm

            * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 11 điểm 

            * Số lượng cán bộ: 02 người (trung cấp).

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP