• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

 Vị trí: Tầng 2

Hình thức tổ chức: 

Kho đóng: Gồm các tài liệu được xuất bản từ năm 2005 trở về trước. Bạn đọc tra tìm tài liệu qua hệ thống mục lục truyền thống hoặc tra tìm tài liệu qua CSDL Thư viện tỉnh Yên Bái.

Phương thức phục vụ:

Bạn đọc (cá nhân, tập thể) đọc tài liệu tại chỗ, không được mượn về theo quy định của thư viện.

Vốn tài liệu:   58.107 bản (tính đến tháng 2 năm 2023)

Nội dung bao gồm nhiều lĩnh vực tri thức như: Chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, y học TDTT, tôn giáo, văn học...

Thư viện tỉnh Yên Bái thường xuyên bổ sung các loại tài liệu mới, phục vụ tốt nhất bạn đọc đến với thư viện

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP