• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

Vị trí: Tầng 2 (100 chỗ ngồi)

Hình thức tổ chức: Kho đóng.

                              Bạn đọc tra tìm tài liệu qua hệ thống mục lục truyền thống hoặc tra tìm tài liệu qua CSDL Thư viện tỉnh Yên Bái.

Phương thức phục vụ: Bạn đọc sử dụng tài liệu tại chỗ theo quy định của thư viện.

Vốn tài liệu: 56.052 bản (tính đến tháng 2 năm 2023)

Trong đó:

 - Kho đọc:            Sách khổ vừa (VV): 56.052 bản

                               Sách khổ to (VT):  9.061 bản      

                               Sách khổ nhỏ (VN): 357 bản

 - Kho tra cứu:      (TC)  3.279 bản 

 - Kho ngoại văn:  (NV) 104 bản

 

 http://thuvientinhyenbai.gov.vn/images/stories/bv3a%281%29.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP