• Loading...
Thư viện là kho tàng chứa tất cả của cải tinh thần của loài người (G.V.Leibniz). Sách làm cho trí tuệ con người sâu sắc và sáng sủa hơn (G.Letxinh).
 

 Vị trí: Tầng 2 (100 chỗ ngồi)

 Hình thức tổ chức: Kho đóng. Bạn đọc tra tìm tài liệu qua hệ thống mục lục truyền thống hoặc tra tìm tài liệu qua CSDL Thư viện tỉnh Yên Bái.

Phương thức phục vụ: Bạn đọc sử dụng tài liệu tại chỗ theo quy định của thư viện.

Vốn tài liệu: 53.708 bản (tính đến tháng 7 năm 2012)

          Trong đó:

  - Kho đọc:            Sách khổ vừa VV 44.407 bản

 Sách khổ to VT  6.015 bản      

 Sách khổ nhỏ VN 300 bản

  - Kho tra cứu:      TC  2.882 bản 

  - Kho ngoại văn:  NV 104 bản

 http://thuvientinhyenbai.gov.vn/images/stories/bv3a%281%29.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP