• Loading...
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới (C.Pautốpxki)
 

          Thư viện huyện Trấn Yên trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên.

            * Thời gian thành lập: Năm 1976

            * Vốn tài liệu:             - Sách: 10.947 bản

                                             - Báo, tạp chí:  15 tên

            * Thẻ bạn đọc/năm: 200 thẻ

            * Lượt bạn đọc/năm: 8.000 lượt

            * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 18000 lượt

            * Tủ sách cơ sở:   17 tủ.

            * Điểm luân chuyện của Thư viện tỉnh: 2 điểm

            * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 6 điểm

            * Số lượng cán bộ: 02 người (1trung cấp; 1 đại học).

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP