• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

          -Tên thư viện: Thư viện huyện Trấn Yên

         - Địa chỉ: Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

         - Giờ mở cửa: 7h30’(từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

         - Giờ đóng cửa: 16h30’

        - Giới thiệu về thư viện:

Thư viện huyện Trấn Yên trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên với diện tích sử dụng 60m2.

            * Thời gian thành lập: Năm 1976

            * Vốn tài liệu:          - Sách: 12.354 bản

                                             - Báo, tạp chí:  15 tên

            * Thẻ bạn đọc/năm: 60 thẻ

            * Lượt bạn đọc/năm: 3.000 lượt

            * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 9.000 lượt

            * Tủ sách cơ sở:  22 tủ.

            * Điểm luân chuyện của Thư viện huyện: 3 điểm

            * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 9 điểm

            * Số lượng cán bộ: 02 người (1trung cấp; 1 đại học).

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP