• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

     

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

       2. NHÂN SỰ

       Hiện nay, Thư viện tỉnh Yên Bái có 28 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (3 nam và 25 nữ), 1 hợp đồng tự do.

 

STT

HỌ VÀ TÊN/

PHÒNG BAN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO/ CHUYÊN NGÀNH

ĐỊA CHỈ EMAIL/

ĐIỆN THOẠI PHÒNG RIÊNG

        I. BAN GIÁM ĐỐC

1

Đồng Thị Hồng Hạnh

Giám đốc

Học viện Báo chí và tuyên truyền

dongthihonghanh@yenbai.gov.vn

ĐT: 02163.852.393

2

Lê Thị Thu Hường

Phó

Giám đốc

Đại học Văn hóa

Thông tin Thư viện

lethithuhuong@yenbai.gov.vn

ĐT: 0216.858.848

3

Nguyễn Xuân Thủy

Phó

Giám đốc

Đại học Luật

Luật

nguyenxuanthuy1@yenbai.gov.vn

ĐT: 0216.893996

        II. PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

4

Lê Thúy Hà

Trưởng phòng

Đại học KHXH&NV

Xã hội học

lethuyha@yenbai.gov.vn

5

Vũ Thị Hiệp

P. Trưởng

phòng

Đại học Văn hóa

Thông tin Thư viện

vuthihiepn2@yenbai.gov.vn

6

Trần Thị Hồng Thủy

Kế toán

Đại học Tài chính

Kế toán

tranthihongthuy@yenbai.gov.vn

7

Đỗ Thị Hằng

Viên chức

Đại học Nha Trang

Kế toán

dothihang@yenbai.gov.vn

8

Lê Thị Thu Thủy

Viên chức

Đại học Văn hóa

Thông tin Thư viện

lethithuthuy2@yenbai.gov.vn

9

Nguyễn Thị Quỳnh Mây

Viên chức

Đại học Thương mại

Ngành Kế toán

nguyenthiquynhmay@yenbai.gov.vn

10

Hoàng Anh

Lái xe

Trung cấp

 

        III. PHÒNG NGHIỆP VỤ 

11

Phạm Lan Hương

Trưởng phòng

Thạc sĩ/Đại học Văn hóa

Thông tin Thư viện

phamlanhuong@yenbai.gov.vn

12

Nguyễn Thị Thái

P. Trưởng

phòng

Đại học Văn hóa

Thông tin Thư viện

nguyenthithai@yenbai.gov.vn

13

Nguyễn Thị Hồng Điểm

Viên chức

Đại học Văn hóa

Thông tin Thư viện

nguyenthihongdiem@yenbai.gov.vn

14

Chu Thị Hạnh

Viên chức

Đại học Văn hóa

Thông tin Thư viện

chuthihanh@yenbai.gov.vn

15

Nguyễn Thị Mai Loan

Viên chức

Đại học Tây Bắc

Sư phạm Sử

nguyenthimailoan@yenbai.gov.vn

          IV. PHÒNG CÔNG TÁC BẠN ĐỌC

16

Trần Thị Thủy

Trưởng phòng

Đại học Văn hóa

Thông tin Thư viện

tranthithuy3@yenbai.gov.vn

17

Nguyễn Thị Hiền

P. Trưởng phòng

Đại học Văn hóa

Thông tin Thư viện

nguyenthihien10@yenbai.gov.vn

18

Mai Thị Hồng Diên

Viên chức

Đại học Văn hóa

Quản lý văn hóa

maithihongdien@yenbai.gov.vn

19

Trần Thị Hải

Viên chức

Đại học Văn hóa

Thông tin Thư viện

tranthihai3@yenbai.gov.vn

20

Nguyễn Thị Hồng

Viên chức

Đại học Văn hóa

Thông tin Thư viện

nguyenthihong8@yenbai.gov.vn

21

Bùi Thị Dịu

Viên chức

ĐH DL Đông Đô

Thông tịn học

buithidiu@yenbai.gov.vn

22

 Lê Hồng Thúy

Viên chức

Đại học Văn hóa

Thông tin Thư viện

lehongthuy2@yenbai.gov.vn

         V. PHÒNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO

23

Phạm Thị Bích Liên

Trưởng phòng

Đại học Văn hóa

Thông tin Thư viện

phamthibichlien2@yenbai.gov.vn

24

Nguyễn Thị Thu Thủy

Viên chức

Đại học Văn hóa

Thông tin Thư viện

nguyenthithuthuy6@yenbai.gov.vn

25

Lù Thị Hải Yến

Viên chức

Đại học Văn hóa

Thông tin Thư viện

luthihaiyen@yenbai.gov.vn

26

Lò Thị Thao

Viên chức

Đại học Văn hóa

Phát hành sách

lothithao3@yenbai.gov.vn

27

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Viên chức

CĐ Công nghệ Thành Đô

Du lịch

nguyenthikimtuyen@yenbai.gov.vn

28

Nguyễn Mạnh Khôi

Viên chức

Đại học Văn hóa

Thông tin Thư viện

 nguyenmanhkhoi@yenbai.gov.vn

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP