• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia (Henry David Thoreau)
 

     

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC


 

       2. NHÂN SỰ

       Hiện nay, Thư viện tỉnh Yên Bái có 34 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (6 nam và 28 nữ). Trong đó: 31 biên chế, 2 hợp đồng 68 và 1 hợp đồng tự do 

  

 

 SỐ TT

HỌ VÀ TÊN PHÒNG BAN

 CHỨC VỤ

 TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

 ĐỊA CHỈ EMAIL  

ĐIỆN THOẠI

PHÒNG RIÊNG 

 

I

 

 BAN GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 1

 

Lê Tú Anh

 

 Giám đốc

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 letuanh.tvyb9@gmail.com    

0216. 853.196

 

 2

 

Lê Thị Thu Hường

 

Phó Giám đốc

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 tvybhuong@gmail.com 

0216.858.848

 

3

 

 Nguyễn Xuân Thủy

 

 

Phó Giám đốc

 

 Đại học Luật

 nguyenxuanthuy97@gmail.com

0216.893996

 

 

 

 

 

II

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

 

 

 

 

 1

 

 Lê Thúy Hà

 

 Trưởng phòng

 

 Đại học KHXH&NV 

Chuyên ngành: XHH

 

 

2

 

Nguyễn Thị Hiên

 

 

Kế toán

Đại học Tài Chính

Chuyên ngành: Kế Toán

 

 

 3

 

 Đỗ Dũng

 Lái xe Thư viện lưu động (Hợp đồng 68)

Trung cấp nghề

Chuyên ngành sửa chữa ô tô

 

 

 4

 

Nguyễn Quốc Tuấn

 

Bảo vệ

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

  

 

     

 

 

 5

 

 Đỗ Thị Hằng

 

 

 

Đại học Nha Trang

Chuyên ngành: Kế toán

 

 

6

  

Nguyễn Trường Huy

 

 Hợp đồng 68

 

 Trung học phổ thông

 

 

 

III

PHÒNG NGHIỆP VỤ

 

 

 

 

 1

 

Phạm Lan Hương

 

Trưởng  phòng

Đại học Văn hóa Thạc sĩ chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

huongtvyb78@gmail.com   

 

 2

 

 Nguyễn Thị Thái

 

 Phó phòng 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

thaitvyb@gmail.com

 

3

 

Nguyễn Thị Hồng Điểm 

 

 

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

 

 4

 

Nguyễn Mạnh Khôi

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

   

 

5

 

 Lê Hồng Thúy

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

thuy86tvyb@gmail.com 

 

 

6

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Mây 

 

 

Trường ĐH Thương Mại

Khóa: Kế toán 

 

 

IV

PHÒNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

 

 

 

 

1

 

 Trần Thị Thủy

 Trưởng phòng

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

 tranthuytv1@gmail.com

 

 2

 

 Nguyễn Thị Hiền

 

Phó Phòng 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

 hientrungtvyb@gmail.com

 

 3

 

 Mai Thị Hồng Diên

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Quản lý văn hóa

  

 

 4

 

 Trần Thị Hải

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện 

 

 

 5

 

 Nguyễn Thị Kim Tuyến

 

 

 

 Cao đẳng công nghệ Thành Đô chuyên nghành: Du lịch

 

 

 6

 

Nguyễn Thị Hồng

 

 

 

 

 nguyenhongtvyb@gmail.com

 

V

 

PHÒNG ĐỊA CHÍ

 

 

 

 

 

 1

 

Chu Thị Hạnh

 

 Trưởng phòng

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

 

2

 

Nguyễn Thị Mai Loan

 

 

 

Đại học Tây Bắc

Chuyên ngành: SP Sử

  

 

3

 

Lê Thị Thu Thủy

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

 VI

 PHÒNG XDPT&PVLĐ

 

 

  

 

1

 

 Phạm Thị Bích Liên

 

 Trưởng phòng

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

 bichlien191974@gmail.com

 

2

 

Vũ Thị Hiệp 

 

 

Phó Phòng

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện 

  

 

 3

 

 Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

 

Đại học Văn hóa Chuyên ngành Thông tin Thư viện

 

 

4

 

 Lù Hải Yến

 

 

 

 Đại học văn hóa chuyên nghành Thông tin Thư viện

  

 

 5

 

Lò Thị Thao

 

 

Đại học Văn hóa

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Huyên

 

 

Đại học Sư phạm

 

nhuhuyen84@gmail.com 

 

   

 

 

  

VII

PHÒNG TIN HỌC

 

 

 

 

1

 

Trịnh Thị Thu Hiền

 

Trưởng phòng

 

Đại học Văn hóa Thạc sĩ chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

 trinhhientvyb78@gmail.com

 

 2

 

Nguyễn Văn Quang

 

 

Phó Phòng

 

Học viện BCVT

Chuyên ngành: CNTT

 

 quangtvyb@gmail.com

 

3

 

Bùi Thị Dịu

 

 

 

Đại học DL Đông Đô

 

 

buithidiutvyb@gmail.com 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP