• Loading...
Thư viện là kho tàng chứa tất cả của cải tinh thần của loài người (G.V.Leibniz). Sách làm cho trí tuệ con người sâu sắc và sáng sủa hơn (G.Letxinh).
 

     

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC


 

       2. NHÂN SỰ

       Hiện nay, Thư viện tỉnh Yên Bái có 39 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó: 35 biên chế, 3 hợp đồng 68 và 1 hợp đồng tự do; 7 nam, 32 nữ ; 1 thạc sĩ, 31 cử nhân, 2 cao đẳng, 2 trung cấp, 3 phổ thông.

 

 

 

SỐ TT


 

HỌ VÀ TÊN

PHÒNG BAN

 

CHỨC VỤ

 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

 

ĐỊA CHỈ EMAIL

ĐIỆN THOẠI PHÒNG RIÊNG 

 

I

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

1

 

Lê Tú Anh

 

Giám đốc

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

letuanh.tvyb9@gmail.com

0216. 853.196

 

2

 

Lê Thị Thu Hường

 


Phó Giám đốc

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành Thông tin Thư viện

 

tvybhuong@gmail.com

0216.858.848

 

3

 

Nguyễn Xuân Thủy

 

Phó Giám đốc

 

 

Đại học Luật

 

nguyenxuanthuy97@gmail.com

0216.893996

 

4

 

Hoàng Thị Thu Lan

 

Phó Giám đốc

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Xuất bản phẩm 

 

hoanglan1172@gmail.com

 

       

II

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

 

 

 

 

1

 

Lê Thúy Hà

 

Trưởng phòng

 

 

Đại học KHXH&NV Chuyên ngành: XHH

 

 

 

2

 

Trịnh Thị Thủy

 

Kế toán

Đại học Tài Chính

Chuyên ngành: Kế Toán

 

 

thuyttyb@gmail.com

 

3

 

Đỗ Dũng

 

Lái xe Thư viện lưu động (Hợp đồng 68)

Trung cấp nghề

Chuyên ngành sửa chữa ô tô

 

 

4

 

Nguyễn Quốc Tuấn

 

Bảo vệ

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

 

 

5

 

Nguyễn Thị Thanh

 

 

Hợp đồng 68

 

Trung học phổ thông

 

 

 

6

 

Đỗ Thị Hằng

 

 

Đại học Nha Trang

Chuyên ngành: Kế toán

 

 

 

7

 

 Nguyễn Trường Huy

 

Hợp đồng 68

 

Trung học phổ thông

 

 

 

III

PHÒNG NGHIỆP VỤ

 

 

 

 

1

 

Chu Thị Hạnh

 

Trưởng  phòng

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

 

 

2

 

Nguyễn Thị Thái

 

Phó phòng 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

thaitvyb@gmail.com

 

3

 

Nguyễn Thị Hồng Điểm

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

 

4

 

Nguyễn Mạnh Khôi

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin  Thư viện

 

 

 

 

5

 

Lê Thị Thu Thủy

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

IV

PHÒNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

 

 

 

 

1

 

Trần Thị Thủy

 

Trưởng phòng

Đại học Văn hóa

-Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

tranthuytv1@gmail.com

 

2

 

Nguyễn Thị Hiền

 

Đại học Kinh tế QD

Chuyên ngành: Luật KD

 

 

hientrungtvyb@gmail.com

 

3

 

Mai Thị Hồng Diên

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Quản lý văn hóa

 

 

 

4

 

Phạm Thị Mai Vân

 

 

 

 

 

5

 

Nguyễn Thị Hồng

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

nguyenhongtvyb@gmail.com

 

6

 

Lê Hồng Thúy

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

thuy86tvyb@gmail.com

 

7

 

Lò Thị Thao 

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: KD

xuất bản phẩm

 

V

PHÒNG ĐỊA CHÍ

 

 

 

 

1

 

Phạm Lan Hương

 

Trưởng phòng

Đại học Văn hóa

Thạc sĩ chuyên ngành: Thông tin Thư viện

 

huongtvyb78@gmail.com

 

 

2

 

Bùi Thị Dịu

 

Đại học DL Đông Đô

Chuyên ngành:

Thông tin học

 

buithidiutvyb@gmail.com

 

3

 

Nguyễn Thị Kim Tuyến

 

 

 

Cao đẳng công nghệ Thành Đô

chuyên nghành: Du lịch

 

 

VI

 

PHÒNG XDPT&PVLĐ

 

 

 

 

 

1

 

Phạm Thị Bích Liên

 

Trưởng phòng

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Thông tin

Thư viện

 

bichlien191974@gmail.com

 

2

 

Trần Thị Hải

 

 

 

Đại học  CNTT

Chuyên ngành: Toán tin

 

 

 

 

3

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành Thông tin Thư viện

 

 

4

 

Lù Hải Yến

 

 

 

 

Đang học tại trường ĐHVH 

 

 

 

 

 

5

 

Nguyễn Thị Mai Loan

 

Đại học Tây Bắc

Chuyên ngành: SP Sử

 

0491@gmail.com

 

 

6

 

Hoàng Thị Cẩm Lệ Hoa 

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành:Quản lý văn hóa

 

 

7

 

Nguyễn Đình Long 

 

Đại học Văn hóa

Chuyên ngành: Phát hành sách

 

longsachyb@gmail.com

 

8

 

Vũ Thị Hiệp

 

Phó Phòng 

 

Đại học Văn hóa

 

 

 

VII

PHÒNG TIN HỌC

 

 

 

 

1

 

Trịnh Thị Thu Hiền

 

Trưởng phòng

Đại học DL Đông Đô

Chuyên ngành: Thông tin học

 

trinhhientvyb78@gmail.com

 

2

 

Nguyễn Văn Quang

 

Học viện BCVT

Chuyên ngành: Công nghệ - Thông tin

 

quangtvyb@gmail.com

 

3

 

Nguyễn Như Huyên

 

 

Đại học Sư phạm

Chuyên ngành: Mỹ thuật

 

nhuhuyen84@gmail.com

 

 

4

 

Nguyễn Thị Quỳnh Mây 

 

 

 

Đại học thương mại

Chuyên ngành: Kế toán 

 

 

 
 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP