• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 

 
           
Sau thời gian tạm dừng phục vụ bạn đọc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, kể từ ngày 14/6/2021, xe Thư viện lưu động tiếp tục đi phục vụ bạn đọc tại cơ sở.

            Lưu ý: Cán bộ đi phục vụ lưu động và bạn đọc tại cơ sở phải thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế

 Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng thông báo.

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP