• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

 
           
Sau thời gian tạm dừng phục vụ bạn đọc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, kể từ ngày 14/6/2021, xe Thư viện lưu động tiếp tục đi phục vụ bạn đọc tại cơ sở.

            Lưu ý: Cán bộ đi phục vụ lưu động và bạn đọc tại cơ sở phải thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế

 Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng thông báo.

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP