• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

 

- Tên thư viện: Thư viện huyện Trạm Tấu

- Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

- Giờ mở cửa: Sáng 7h30’(từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

- Giờ đóng cửa: chiều 16h00

* Giới thiệu thư viện huyện Trạm Tấu:

Thư viện huyện Trạm Tấu trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu. Thư viện huyện được bố trí làm việc tại Trung tâm với diện tích 32m2.

         * Thời gian thành lập:         Năm 1995

         * Vốn tài liệu:                    - Sách: 11.300 bản

                                                    - Báo, tạp chí:  5 tên

          * Thẻ bạn đọc/năm: 30 thẻ

          * Lượt bạn đọc/năm: 2.600 lượt

          * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 4.038 lượt

          * Tủ sách cơ sở:  12 tủ

          * Điểm luân chuyển của Thư viện huyện: 1 điểm

          * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 5 điểm

          * Số lượng cán bộ: 01 người (Đại học).

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP