• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 

 

Thư viện huyện Trạm Tấu trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu. Thư viện huyện được bố trí trong thiết chế của Trung tâm.

         * Thời gian thành lập:         Năm 1995

         * Vốn tài liệu:                        - Sách: 9.054 bản

                                                     - Báo, tạp chí:  5 tên

          * Thẻ bạn đọc/năm: 30 thẻ

          * Lượt bạn đọc/năm: 6000 lượt

          * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 6500 lượt

          * Tủ sách cơ sở:   7  tủ

          * Điểm luân chuyển của Thư viện tỉnh: 4 điểm

          * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 6 điểm

          * Số lượng cán bộ: 01 người (Đại học).

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP