• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

A. Dịch vụ không thu phí

1. Đọc, mượn tài liệu:

Thư viện tỉnh Yên Bái phục vụ bạn đọc với 2 hình thức kho đóng và kho mở. Bạn đọc sử dụng tài liệu tại các phòng như:

·        Phòng đọc sách người lớn

·        Phòng mượn sách người lớn

·        Phòng địa chí

·        Phòng báo - tạp chí

·        Phòng thiếu nhi

·        Phòng truy cập Internet công cộng

2. Tra cứu các CSDL thư mục.

3. Cung cấp các sản phẩm thông tin, thư mục.

Thư viện biên soạn và cung cấp các bản thông tin, thư mục, tất cả sản phẩm này được cung cấp miễn phí dưới dạng: in ấn, word, PDF…

4. Trưng bày, giới thiệu sách.

Thư viện tỉnh Yên Bái thường xuyên tổ chức trưng bày, giới thiệu sách mới, chuyên đề sách theo sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lớn...

5. Tập huấn cho bạn đọc đến sử dụng thư viện, đặc biệt là phòng đa phương tiện.

6. Phục vụ của xe thư viện lưu động: Tại cơ quan, trường học, khu dân cư, lực lượng vũ trang ... trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái.

7. Dịch vụ hỏi đáp trực tuyến:

Qua Email: thuvientinhyenbai@gmail.com 

Chat Facebook: https://www.facebook.com/ThuVienTinhYenBaiBooks

 

B. Dịch vụ có thu phí

1. Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu:

·                    Biên soạn thông tin, thư mục tóm tắt hoặc toàn văn theo yêu cầu.

·                    Xây dựng các bộ sưu tập số; Số hóa tài liệu: Dạng văn bản (text), dạng ảnh (jip, tiff, png, raw...)

2. Khai thác CSDL trực tuyến: Thư viện số

3. Cung cấp dịch vụ: Sao chụp tài liệu, in ấn, sao lưu băng đĩa, truy xuất các thông tin số hóa theo định dạng mong muốn của bạn đọc.

4. Dịch vụ tư vấn tổ chức hoạt động thư viện.

5. Dịch vụ thăm quan thư viện.             

 

 THƯ VIỆN TỈNH YÊN BÁI

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP