• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

Thư viện thành phố Yên Bái trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái. Thư viện thành phố được bố trí trong thiết chế của Trung tâm Văn hóa rất thuận tiện cho việc bạn đọc đến với Thư viện.

         * Thời gian thành lập:     Năm 1982

            * Vốn tài liệu:                   - Sách: 5000 bản

                                                   - Báo, tạp chí: 12 tên

            * Thẻ bạn đọc/năm: 120 thẻ

            * Lượt bạn đọc/năm: 12000 lượt

            * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 35000 lượt

            * Tủ sách cơ sở: 20 tủ ;  

            * Điểm luân chuyển của Thư viện tỉnh: 3 điểm

            * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 3 điểm

            * Số lượng cán bộ: 2 người (Đại học Thư viện).

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP