• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 

  • Vị trí: Tầng 3.
  • Hình thức tổ chức:    Chia 02 kho

1. Kho đóng: Gồm các loại báo, tạp chí được phát hành trước năm hiện hành 01 năm. Bạn đọc tra tìm tài liệu qua hệ thống mục lục truyền thống hoặc tra tìm tài liệu qua CSDL Thư viện tỉnh Yên Bái.

2. Kho mở (Kho tự chọn): Gồm các các loại báo, tạp chí được phát hành trong năm. Bạn đọc lựa chọn tài liệu trực tiếp trên giá.

  • Phương thức phục vụ: Bạn đọc sử dụng tài liệu tại chỗ theo quy định của thư viện.
  • Vốn tài liệu:  

1. Báo, tạp chí in ấn:   278 loại

                Trong đó:    - Báo  61 loại

            - Tạp chí 217 loại

2. Cơ sở dữ liệu báo, tạp chí số hóa toàn văn: 301 loại  

http://thuvientinhyenbai.gov.vn/images/stories/bv4a.jpg

 

 

 

http://thuvientinhyenbai.gov.vn/images/stories/bv4b.jpg

 

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP