• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

  • Vị trí: Tầng 3
  • Hình thức tổ chức: Kho đóng. Bạn đọc tra tìm tài liệu qua hệ thống mục lục truyền thống hoặc tra tìm tài liệu qua CSDL Thư viện tỉnh Yên Bái.
  • Phương thức phục vụ: Bạn đọc sử dụng tài liệu tại chỗ theo quy định của thư viện.
  • Vốn tài liệu:

          Tài liệu địa chí Thư viện tỉnh Yên Bái bao gồm những loại hình sau:

            - Tài liệu địa phương có 3.975 bản, phản ánh về Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Yên Bái; Lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương; Tác phẩm của các tác giả địa phương và tác giả nơi khác viết về Yên Bái.

Tài liệu sao chụp có 603 bản, phản ánh về lịch sử, xã hội của Yên Bái từ khi thành lập tỉnh (11/4/1900) gồm các bài báo được viết bằng tiếng Pháp và tiếng Việt.

Bài trích báo, tạp chí có 15.940 tin, bài phản ánh về thành tựu kinh tế  - xã hội của tỉnh Yên Bái.

Báo Yên Bái từ năm 1992 đến nay.

Tài liệu cổ có gần 400 bản, trong đó có những cuốn sách có tuổi thọ cách đây từ 80 – 300 năm, trong đó gồm 19.360 trang bằng chữ Hán Nôm, chữ Thái cổ, Dao cổ, tranh thờ… phản ánh lịch sử, phong tục, tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số sinh sống ở Yên Bái.

        Tài liệu trong kho địa chí được biên mục, xây dựng cơ sở dữ liệu trên máy tính để quản lí và thuận lợi trong việc tra cứu phục vụ bạn đọc đến tìm hiểu, sử dụng tài liệu địa phương.

            Trên cơ sở khai thác thông tin đăng tải trên báo, tạp chí Trung ương và địa phương, Phòng Địa chí biên soạn thư mục định kỳ “Yên Bái thành tựu kinh tế - xã hội” phát hành hàng tháng gồm 3 kỳ trên Website Thư viện tỉnh Yên Bái; biên soạn các thư mục chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trọng đại diễn ra tại địa phương qua nội dung các tài liệu địa chí hiện có trong kho địa chí phục vụ bạn đọc.

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP