• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 

Xe Thư viện lưu động Thư viện tỉnh Yên Bái tổ chức phục vụ tại 09 huyện, thị, thành phố của tỉnh với 61 điểm. Hàng năm, xe thư viện lưu động phục vụ trên 200 lượt xe đến, 50.000 lượt bạn đọc, trên 100.000 lượt sách, báo luân chuyển, 1.800 lượt bạn đọc truy cập Internet và vào các cơ sở dữ liệu của Thư viện tỉnh. Chiếu phim tài liệu, phim tuyên truyền, phim thiếu nhi phục vụ gần 10.000 lượt người xem. Chương trình Thư viện điện tử của Thư viện tỉnh đã phục vụ gần 6.000 lượt người sử dụng. Triển lãm, trưng bày tài liệu theo chuyên đề đón trên 9.000 lượt người xem, kết hợp luân chuyển trên 2.000 bản sách xuống phục vụ tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP