• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

   A. Đối với bạn đọc 

            1. Bạn đọc mượn, đọc các loại tài liệu có trong thư viện phải có thẻ bạn đọc do Thư viện tỉnh Yên Bái cấp, xin cấp thẻ phải thực hiện theo hướng dẫn và nộp lệ phí theo quy định. Bạn đọc ở cấp huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh ngoài đến tỉnh Yên Bái công tác, du lịch, nghỉ ngơi muốn đọc, mượn sách của thư viện phải có chứng minh nhân dân hoặc một loại giấy tờ tùy thân có giá trị tương đương.

            Thư viện không chấp nhận phục vụ đối với những trường hợp mượn thẻ của người khác trường hợp bị mất thẻ phải báo cáo ngay cho thư viện biết.

            2. Khi mượn, trả tài liệu, bạn đọc phải xuất trình thẻ bạn đọc, mỗi lần bạn đọc được mượn tối đa 10 cuốn trong thời gian 15 ngày và phải đặt tiền bảo hiểm (cược) cho số sách mượn theo giá bìa. Quá thời hạn đó, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp tục, bạn đọc phải đến gia hạn; mỗi lần gia hạn được thêm 7 ngày và không quá 2 lần. Khi bạn đọc trả sách, thư viện sẽ trả lại tiền bảo hiểm. Bạn đọc để sách quá hạn thư viện sẽ sẽ gửi giấy đòi sách, mọi chi phí cho việc đòi sách bạn đọc phải thanh toán. Bạn đọc mượn sách quá hạn 01 năm (kể từ ngày mượn) thư viện sẽ dùng tiền bảo hiểm để mua cuốn sách khác mà không cần phải thông báo tới bạn đọc.

            3. Tài liệu ở phòng đọc của thư viện bạn đọc chỉ được đọc ở phòng đọc không được mang tài liệu ra khỏi phòng, không được mượn về, muốn sao chụp phải được sự đồng ý của cán bộ thư viện và sao chụp tại thư viện.

            - Bạn đọc (cá nhân, tập thể) có đề tài nghiên cứu khoa học, luận án, luận văn và đăng ký với thư viện về nội dung tư liệu nghiên cứu sẽ được ưu tiên phục vụ.

              4. Làm mất, làm rách, hỏng... tài liệu của thư viện bạn đọc phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

            5. Đến thư viện, bạn đọc phải giữ nếp sống văn minh, lịch sự, trật tự, vệ sinh, giữ gìn, bảo vệ các phương tiện thiết bị, nhà cửa, cây, hoa... trong nhà và trong khuôn viên.

            - Thường xuyên góp ý với thư viện về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên thư viện;  nội dung và hình thức phục vụ của thư viện. 

 

 

            B. Đối với cán bộ, nhân viên thư viện

 

 

          1. Vui vẻ, lịch sự và tận tình hướng dẫn bạn đọc tìm chọn tài liệu, sử dụng thư viện, phục vụ chu đáo mọi yêu cầu của bạn đọc theo khả năng của thư viện.

            - Lắng nghe và tiếp thu ý kiến của bạn đọc, rút kinh nghiệm kịp thời để phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn.

          2. Thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan trong khi thực hiện nhiệm vụ.

         3. Xử lý kịp thời, đúng mức những sai phạm đối với quy định phục vụ, báo cáo để khen thưởng đối với những bạn đọc thực hiện tốt nội quy, quy định của thư viện và có nhiều đóng góp cho thư viện.

 

 

 

 

 

THƯ VIỆN TỈNH YÊN BÁI

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP