• Loading...
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới (C.Pautốpxki)
 

 

Thư viện huyện Mù Cang Chải thuộc Trung tâm Truyền thông và văn hóa  huyện Mù Cang Chải. Thư viện huyện được bố trí trong thiết chế của Phòng.

         * Thời gian thành lập:         Năm 1995

         * Vốn tài liệu:                        - Sách: 5.640 bản

                                                     - Báo, tạp chí:     tên

         * Thẻ bạn đọc/năm: 20 thẻ

         * Lượt bạn đọc/năm: 400 lượt 

         * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 800 lượt

         * Tủ sách cơ sở:     tủ

         * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 5 điểm.

         * Số lượng cán bộ: 01 người (Trung cấp).

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP