• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

 

Thư viện huyện Mù Cang Chải thuộc Trung tâm Truyền thông và văn hóa huyện Mù Cang Chải. Thư viện huyện được bố trí làm việc tại Trung tâm với diện tích sử dụng 60m2.

         * Thời gian thành lập:         Năm 1995

         * Vốn tài liệu:                 - Sách: 8.310 bản

                                                 - Báo, tạp chí:     tên

         * Thẻ bạn đọc/năm: 20 thẻ

         * Lượt bạn đọc/năm: 500 lượt 

         * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 100 lượt

         * Tủ sách cơ sở:  11 tủ

           * Thư viện xã: 1

         * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 4 điểm.

         * Điểm luân chuyển của Thư viện huyện: 3 điểm     

         * Số lượng cán bộ: 01 người (Trung cấp).

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP