• Loading...
Thư viện là kho tàng chứa tất cả của cải tinh thần của loài người (G.V.Leibniz). Sách làm cho trí tuệ con người sâu sắc và sáng sủa hơn (G.Letxinh).
 

Thư viện huyện Mù Cang Chải trực thuộc Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mù Cang Chải. Thư viện huyện được bố trí trong thiết chế của Phòng.

 

         * Thời gian thành lập:         Năm 1995

 

            * Vốn tài liệu:                        - Sách: 5.640 bản

                                                           - Báo, tạp chí:     tên

   

            * Thẻ bạn đọc/năm: 20 thẻ

 

            * Lượt bạn đọc/năm: 400 lượt

 

            * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 800 lượt

 

            * Tủ sách cơ sở:     tủ

 

            * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 5 điểm.

 

            * Số lượng cán bộ: 01 người (Trung cấp).

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP