• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 

 

Thư viện huyện Mù Cang Chải thuộc Trung tâm Truyền thông và văn hóa  huyện Mù Cang Chải. Thư viện huyện được bố trí trong thiết chế của Phòng.

         * Thời gian thành lập:         Năm 1995

         * Vốn tài liệu:                        - Sách: 5.640 bản

                                                     - Báo, tạp chí:     tên

         * Thẻ bạn đọc/năm: 20 thẻ

         * Lượt bạn đọc/năm: 400 lượt 

         * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 800 lượt

         * Tủ sách cơ sở:     tủ

         * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 5 điểm.

         * Số lượng cán bộ: 01 người (Trung cấp).

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP