• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

 

Thư viện huyện Mù Cang Chải thuộc Trung tâm Truyền thông và văn hóa  huyện Mù Cang Chải. Thư viện huyện được bố trí trong thiết chế của Phòng.

         * Thời gian thành lập:         Năm 1995

         * Vốn tài liệu:                        - Sách: 5.640 bản

                                                     - Báo, tạp chí:     tên

         * Thẻ bạn đọc/năm: 20 thẻ

         * Lượt bạn đọc/năm: 400 lượt 

         * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 800 lượt

         * Tủ sách cơ sở:     tủ

         * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 5 điểm.

         * Số lượng cán bộ: 01 người (Trung cấp).

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP