• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 

Vị trí: Tầng 1

Hình thức tổ chức:   Chia 02 kho

1. Kho đóng: Gồm các tài liệu được xuất bản từ năm 2005 trở về trước. Bạn đọc tra tìm tài liệu qua hệ thống mục lục truyền thống hoặc tra tìm tài liệu qua CSDL Thư viện tỉnh Yên Bái.

2. Kho mở (Kho tự chọn): Gồm các tài liệu được xuất bản từ năm 2006 cho đến hiện nay. Bạn đọc lựa chọn tài liệu trực tiếp trên giá.

Phương thức phục vụ: Bạn đọc (cá nhân, tập thể) được mượn tài liệu về nhà để sử dụng theo quy định của thư viện.

Vốn tài liệu:   43.832 bản (tính đến tháng 7 năm 2012)

Nội dung bao gồm nhiều lĩnh vực tri thức như: Chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, y học TDTT, tôn giáo, văn học...

Thư viện tỉnh Yên Bái thường xuyên bổ sung các loại tài liệu mới, phục vụ tốt nhất bạn đọc đến với thư viện

 

http://thuvientinhyenbai.gov.vn/images/stories/bv2a.jpg

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP