• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

- Tên thư viện: Thư viện huyện Yên Bình

- Địa chỉ: Đường An Bình, Tổ 7 , Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

- Giờ mở cửa: 7h30’ (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

- Giờ đóng cửa: 16h30’

* Giới thiệu Thư viện huyện Yên Bình:

Thư viện huyện Yên Bình được bố trí làm việc tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình với diện tích sử dụng 60m2. Thư viện huyện được bố trí trong thiết chế của Trung tâm văn hóa huyện, nằm giữa trung tâm huyện.

           * Thời gian thành lập:    Năm 1982

           * Vốn tài liệu:                - Sách: 12.795 bản

                                                  - Báo, tạp chí:  10 tên

           * Thẻ bạn đọc/năm: 100 thẻ

           * Lượt bạn đọc/năm: 7.200 lượt

           * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 15.300 lượt

           * Tủ sách cơ sở:  09 tủ   

           * Thư viện xã: 2 (Xã Hán Đà, xã Bảo ái)

           * Điểm luân chuyển của Thư viện tỉnh: 6 điểm 

           * Điểm luân chuyển của Thư viện huyện: 9 điểm

           * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động:15 điểm

           * Số lượng cán bộ: 03 người (2 Đại học; 1 sơ cấp)

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP