• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 

 Thư viện huyện Yên Bình trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình. Thư viện huyện được bố trí trong thiết chế của Trung tâm văn hóa huyện, nằm giữa trung tâm huyện.

            * Thời gian thành lập:    Năm 1982

            * Vốn tài liệu:                   - Sách: 12220 bản

                                                  - Báo, tạp chí:  10 tên

           * Thẻ bạn đọc/năm: 200 thẻ

            Lượt bạn đọc/năm: 23.000 lượt

           * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 61.000 lượt

           * Tủ sách cơ sở:  13  tủ   

           * Thư viện xã: 2 (Xã Hán Đà, xã Bảo ái)

           * Điểm luân chuyển của Thư viện tỉnh: 6 điểm 

           * Điểm luân chuyển của Thư viện huyện: 13 điểm

           * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 7 điểm

           * Số lượng cán bộ: 03 người (2 Đại học; 1 sơ cấp)

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP