• Loading...
Thư viện là kho tàng chứa tất cả của cải tinh thần của loài người (G.V.Leibniz). Sách làm cho trí tuệ con người sâu sắc và sáng sủa hơn (G.Letxinh).
 

 Thư viện huyện Yên Bình trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao huyện Yên Bình. Thư viện huyện được bố trí trong thiết chế của Trung tâm văn hóa huyện, nằm giữa trung tâm huyện.

            * Thời gian thành lập:    Năm 1982

 

            * Vốn tài liệu:                   - Sách: 12220 bản

                                                       - Báo, tạp chí:  10 tên

 

            * Thẻ bạn đọc/năm: 200 thẻ

 

            * Lượt bạn đọc/năm: 23.000 lượt

 

            * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 61.000 lượt

 

            * Tủ sách cơ sở:  13  tủ   

 

            * Thư viện xã: 2 (Xã Hán Đà, xã Bảo ái)

 

            * Điểm luân chuyển của Thư viện tỉnh: 6 điểm

       

         * Điểm luân chuyển của Thư viện huyện: 13 điểm

 

            * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 7 điểm

 

            * Số lượng cán bộ: 03 người (2 Đại học; 1 sơ cấp)

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP