• Loading...
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới (C.Pautốpxki)
 
"Yên Bái những người con sống mãi với non sông đất nước"
Ngày xuất bản: 12/08/2016 7:30:29 SA

Yên Bái những người con sống mãi với non sông đất nước. -Yên Bái : Sở Lao động - Thương binh và xã hội , 2012. -  613 tr. ;  30cm

Kho Địa chí

KHPL : ĐC959.704

          Được tôi luyện trong quá trình xây dựng đất nước và các cuộc chiến tranh nhân dân, quân và dân tỉnh Yên Bái đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang của mình hoà chung vào trang sử hào hùng của đất nước. Đó là lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tinh thần chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

          Nội dung tài liệu chia thành 3 phần chính:

Phần thứ nhất : Giới thiệu chung về Yên Bái – Miền đất kiên cường với hơn 30 dân tộc anh em cùng chung sống. Trải qua đấu tranh xây dựng Tổ quốc, bảo vệ quê hương đất nước đầy khó khăn gian khổ, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, anh hùng, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cần cù năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất

          Phần thứ hai : Ghi nhận những cống hiến, hy sinh và những chiến công của nhân dân, các lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái, Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 31 tập thể, 6 cá nhân, phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng” cho 81 người mẹ ở tỉnh Yên Bái, phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” và “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” cho 7 tập thể, 7 cá nhân. Bạn đọc có thể tra cứu cụ thể tên, tuổi, quê quán và thành tích của từng cá nhân hoặc tập thể được đăng tải trong tài liệu.

          Phần thứ ba : Một số hình ảnh đền ơn đáp nghĩa qua ảnh. Đó là các công trình tưởng niệm liệt sĩ tại các địa phương trong tỉnh. Các nghĩa trang liệt sĩ ngoài tỉnh Yên Bái có phần mộ liệt sĩ Yên Bái được an táng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của các tổ chức đoàn thể và các thành phần xã hội.

          Với mục đích tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ tỉnh Yên Bái trong suốt chiều dài lịch sử của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tóm lược các sự kiện lịch sử tiêu biểu, đề cao những chiến công của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước đối với thế hệ trẻ, bạn đọc sẽ được tra cứu tìm hiểu các thông tin cụ thể trong tài liệu tại Phòng Địa chí, Thư viện tỉnh Yên Bái.

Chu Thị Hạnh

Phòng Địa chí

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP