• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia (Henry David Thoreau)
 
70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Ngày xuất bản: 15/08/2016 7:55:21 SA

 “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng  hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng”  đó là lời biểu dương, khen ngợi cho Quân đội nhân dân Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh đạo thiên tài của Đảng, của dân tộc, là người cha thân yêu của quân đội, của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Người đã cùng với Trung ương Đảng hết lòng chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trở thành một đội quân kiểu mới của dân tộc. Quân đội đã không ngừng lớn mạnh, đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những chiến công oanh liệt, những thành tích vẻ vang, trở thành một quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Từ ngày thành lập đến nay, trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Quân đội ta đã lớn mạnh không ngừng, cùng toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, thực hiên tốt công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, phòng chống thiên tai, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội ta là một đội quân chiến đấu, đội quân công tác, lực lượng tin cậy của Đảng và Nhà nước. Được nhân dân tin yêu trao tặng danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014). Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng” do nhà xuất bản Văn hóa thông tin ấn hành năm 2014 của nhóm tác giả Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Anh Minh sưu tầm biên soạn.

Cuốn sách gồm những phần chính sau:

Phần I: Sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phần II: Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Phần III: Quân đội nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Phần IV: Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Cuốn sách là tập hợp những bài viết, công trình nghiên cứu, hồi ức của các nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, cán bộ và chiến sĩ ghi lại một trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm cũng như những thành tích xuất sắc trong thời kỳ mới để mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Sách hiện đang được phục vụ tại kho Đọc của Thư viện tỉnh Yên Bái với ký hiệu VT6690

Xin trân trọng kính mời bạn đọc!

Vũ Thị Hiệp

Phòng Nghiệp vụ

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP