• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Giới thiệu một số Bộ Luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014
Ngày xuất bản: 15/08/2016 7:35:17 SA

Kỳ họp thứ 6 Khoá XIII, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra từ ngày 21/10/2013 đến hết ngày 28/11/2013 đã thông qua nhiều Bộ Luật , Luật (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014. Đây là các Bộ Luật có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh và được đông đảo cử tri quan tâm, góp phần quan trọng  vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước năm 2014. Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu đến bạn đọc 3 tài liệu chuyển tải nội dung một số Luật vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

1.       Luật Đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung) những quy định mới nhất về quản lý, thẩm định, cấp giấy phép xây dựng, chứng nhận sở hữu, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư năm 2014 / Tài Thành, Vũ Thanh sưu tầm và hệ thống hoá. – H. : Dân trí, 2014. – 431tr. ; 28cm

                                                                                                                                                                                 346.59704

                                                                                                                                                                                     L504Đ

 

 Luật đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Khoá XIII thông qua ngày 26/11/2013 gồm 14 chương với 212 điều. Luật đất đai (sửa đổi) đã quy định cụ thể hoá các quyền, nghĩa vụ của Nhà nước đối với người sử dụng đất; quy định rõ ràng cụ thể từ nguyên tắc đến nội dung và mở rộng dân chủ, công khai trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định về đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch; quy định cụ thể và đầy đủ từ việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo một cách công khai, minh bạch và quyền lợi của người có đất thu hồi; thể hiện  một cách đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phù hợp với từng hình thức sử dụng đất cụ thể như: Giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất…  

Nội dung tài liệu  được chia thành 9 phần :

Phần 1 : Luật Đất đai năm 2014

Phần 2 : Những quy định về quản lý, khai thác và sử dụng, chuyển đổi đất đai

Phần 3 : Hướng dẫn mới về thẩm định, thiết kế, phát triển nhà ở, đô  thị

Phần 4 : Các chính sách về đất đai, nhà ở, bồi thường, hỗ trợ tái định  cư

Phần 5 : Trao đổi, cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử phạt trong tranh chấp xây dựng, quy hoạch nhà ở

Phần 6 : Định mức kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai

Phần 7 : Các trường hợp cần quan tâm nhất về cấp, đăng ký biến động và thế chấp giấy chứng nhận

Phần 8 : Giải đáp pháp lý về thu, miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất, khấu trừ bồi thường, giải phóng mặt bằng

Phần 9 : Giải đáp các tình huống về thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp   

2.     Luật Đấu thầu (áp dụng 01-07-2014) - Luật Xây dựng và hướng dẫn chi tiết mới nhất về quản lý đầu tư, điều chỉnh đơn giá, lập quyết toán công trình xây dựng / Quí Lâm, Kim Phượng sưu tầm và hệ thống hoá. – H. : Dân trí, 2013. – 431tr. ; 28cm

                                                                                                                            545.597

                                                                                                                              L504Đ

 

Trong công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề quản lý đầu tư xây dựng công trình, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị là những lĩnh vực lớn thu hút sự quan tâm hàng đầu của Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan doanh nghiệp và người dân. Để tạo điều kiện đưa hoạt động đầu tư xây dựng, đấu thầu đạt hiệu quả cao và đưa vào trật tự, thích ứng với nền kinh tế thị trường mở cửa, hợp tác và hội nhập, huy động được các nguồn lực đầu tư phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ phát triển, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân theo mục tiêu của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Ngày 26/11/2013, tại Kỳ họp thứ 6 Khoá XIII, Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ 01/07/2014). Luật Đấu thầu sẽ góp phần hoàn thiện chính sách về đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước, đảm bảo tốt sự cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Nội dung tài liệu gồm tám phần:

Phần 1 : Luật Đấu thầu (hiệu lực thi hành từ 01/07/2014) và Luật Xây dựng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Phần 2 : Quy định mới nhất về hợp đồng xây dựng, quản lý chi phí khảo sát xây dựng và quy hoạch đô thị

Phần 3 : Quy định mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Phần 4 : Quy định mới về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật đổi với công trình

Phần 5 : Quy định về lập và quản lý chi phí bảo trì cho công trình xây dựng

Phần 6 : Quy chuẩn kỹ thuật về phân cấp công trình và hiệu quả của các công trình sử dụng năng lượng

Phần 7 : Quy định về công tác đảm bảo chất lượng an toàn hệ thống giàn giáo trong thi công

Phần 8 : Quy định mới về đơn giá xây dựng tổng hợp bộ phần kết cấu và quyết toán công trình

Nội dung tài liệu được sắp xếp theo trình tự thời gian và có giá trị thực tiễn, hệ thống hoá đầy đủ những quy định chung của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý dự án và hoạt động đầu tư xây dựng công trình. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

3.      Luật Phòng cháy chữa cháy Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khoá XIII (áp dụng từ 01-07-2014) và tìm hiểu pháp luật về an toàn vệ sinh, phòng chống cháy nổ đối với các cơ quan đơn vị / Quí Lâm, Kim Phượng sưu tầm và hệ thống hoá. – H. : Dân trí, 2013. – 418tr. ; 28cm

                                                                                                                                                                  344.59705

                                                                                                                                                                       L504P

 

Phòng, chống cháy nổ là một việc làm cấp thiết, nhất là ở thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính, tích cực và chủ động phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Ngày 22/11/2013, tại Kỳ họp thứ 6 Khoá XIII, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ 01/07/2014). Luật quy định tất cả các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Namđều phải thành lập và đào tạo các tổ chức phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đây cũng là một biện pháp thiết thực nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội đồng thời cũng tránh được những thiệt hại không đáng có về tiền bạc, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Nội dung tài liệu được chia thành 8 phần:

Phần 1 : Luật Phòng cháy và chữa cháy (đã sửa đổi bổ sung) của Quốc hội Khoá XIII

Phần 2 : Nghiệp vụ quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Phần 3 : Quy tắc và biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Phần 4 : Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

Phần 5 : Quy tắc quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

Phần 6 : Công tác bảo hộ an toàn vệ sinh lao động

Phần 7 : Hướng dẫn đội hình chữa cháy, cứu hộ cứu nạn áp dụng cho phương tiện chữa cháy, cứu hộ cứu nạn

Phần 8 : Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn phòng cháy chữa cháy

Nội dung trong tài liệu được sắp xếp theo trình tự thời gian và có giá trị thực tiễn, hệ thống hoá đầy đủ những quy định chung của Nhà nước liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy, đây là một tài liệu thực sự cần thiết cho các lãnh đạo cơ quan, ban ngành, các doanh nghiệp cũng như các bạn đọc nghiên cứu và thực hiện.

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Chu Thị Hạnh

Phòng Nghiệp vụ

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP