• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia (Henry David Thoreau)
 
Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới
Ngày xuất bản: 15/08/2016 7:59:52 SA

Mối quan hệ Đảng - Dân được thể hiện rõ nét thông qua công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam.Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đảng không có dân như cá không có nước; dân không có Đảng như không có người dẫn đường chỉ lối. Trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, quan hệ giữa Đảng với nhân dân tạo thành sức mạnh để chiến thắng kẻ thù và đói nghèo, lạc hậu. Gắn bó máu thịt với nhân dân đã trở thành một truyền thống tốt đẹp và là nguồn sức mạnh to lớn của Đảng ta.

Để giúp bạn đọc tìm hiểu sâu sắc hơn về những vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: “Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới”  của tập thể tác giả do đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm chủ biên. Sách được xuất bản năm 2014 với 210 trang, gồm có 3 chương:

Chương I: Cơ sở khoa học của mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Chương II: Thực trạng về mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân.

Chương III: Những giải pháp tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Sách là tài liệu tham khảo bổ ích, cung cấp cho bạn đọc những thông tin về mối quan hệ Đảng – Dân hiện nay;  đồng thời gợi mở những suy nghĩ trong việc cần thiết củng cố mối quan hệ Đảng - Dân bền vững đối với cả hệ thống chính trị.

Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

Nguyễn Thị Thái

Phòng Nghiệp vụ

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP