• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Việt Nam tầm nhìn 2050
Ngày xuất bản: 12/08/2016 7:53:11 SA

 


- Tác giả: Trần Xuân Kiên

- Nhà xuất bản: Thanh niên

- Năm xuất bản: 2012, 286 trang, giá tiền 58.000

- Ký hiệu kho mượn: 338.9597/V308N

- Ký hiệu kho đọc:  VV44807

 

 

“Việt Nam tầm nhìn 2050” là định hướng và biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh quá trình tích tụ và tập trung vốn trong nước để phát triển công nghiệp và những phương hướng phát triển kinh tế tới năm 2050 đưa Việt Nam thoát khỏi đói nghèo lạc hậu, bắt nhịp phát triển cùng với nhiều quốc gia khác trên toàn cầu. Đó là chiến lược lâu dài đòi hỏi một giải pháp tổ chức toàn diện nguồn lực, phát triển thị trường. Nội dung cuốn sách chủ yếu đi sâu vào phân tích thực trạng phát triển đa số các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và giáo dục ở Việt Nam, đồng thời chú trọng trình bày những giải pháp cụ thể để hiện thực hóa những mục tiêu căn bản công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước để nền kinh tế tri thức thực sự trở thành chìa khóa bật mở những tiềm năng trí tuệ, với tài nguyên và và sự thành công của kinh tế Việt Nam trong thế kỷ XXI.

    Nội dung cuốn sách “Việt Nam tầm nhìn 2050” được chia thành hai phần chính:

Phần thứ nhất: Chiến lược tạo vốn, tích tụ và tập chung vốn trong nước nước với phát triển Việt Nam. Những quy định và biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh quá trình tích tụ và tập trung vốn trong nước để phát triển công nghiệp.

Phần thứ hai: Tầm nhìn 2050 với nhiều nội dung như: Chiến lược cán bộ Việt Nam Trong thế kỷ XXI. Đổi mới hệ thống quản lý nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường nội địa và quốc tế…

Hiện nay cuốn sách “Việt Nam tầm nhìn 2050” đang được phục vụ tại phòng Đọc và Phòng mượn người lớn của Thư viện tỉnh Yên Bái.

   Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!                                                       

Nguyễn Thị Hiền

Phòng phục vụ bạn đọc

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP