• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia (Henry David Thoreau)
 
Thư viện tỉnh Yên Bái tổ chức trưng bày, phục vụ sách, báo về chủ đề biển, đảo quê hương
Ngày xuất bản: 29/03/2019 3:05:29 SA

            

           Thực hiện Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 13/3/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về tổ chức các hoạt động và Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân ; Công văn số 234/VHTTDL-QLVH về việc phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo, Thư viện tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch phục vụ, phối hợp với Bảo tàng Hải Quân, Nhà văn hóa Quân chủng Hải quân, Bảo tàng tỉnh Yên Bái tổ chức trưng bày, phục vụ, tuyên truyền và giới thiệu sách, báo, tạp chí, ấn phẩm…nội dung tuyên truyền về biển đảo tại sảnh tầng 1 Trung tâm Hội nghị tỉnh từ ngày 18/3 đến hết ngày 20/3/2019 ; Phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình, Trấn Yên cho xe Thư viện lưu động đi cơ sở tổ chức trưng bày theo chuyên đề tại khu vực Nhà Văn hóa huyện Yên Bình và Hội trường Nhà văn hóa trung tâm xã Báo Đáp huyện Trấn Yên từ ngày 21/3 đến ngày 22/3/2019.

 Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ về vị chí chiến lược biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình hình an ninh, quốc phòng trên biển, đảo ; Khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo chuyển biến trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc ; Phổ biến các loại tài liệu, tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của biển đảo Việt Nam để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và học sinh, sinh viên nhận thức rõ, đầy đủ về tình hình biển, đảo ; Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề Biển Đông. Thư viện tỉnh Yên Bái đã lựa chọn và trưng bày hơn 500 bản sách, báo, tạp chí theo 2 chủ đề: “Biển đảo Việt Nam” , “Bảo vệ chủ quyển biển, đảo Việt Nam”. Trưng bày 2 mô hình xếp sách nghệ thuật: “ Nhà đèn đảo Trường Sa” , “ Tàu hải quân”  ;  Giới thiệu 10 Pano tuyên truyền sách, báo về biển, đảo: “Chủ quyển biển đảo thiêng liêng của tổ quốc”, “Em yêu biển đảo quê em”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Biển Việt Nam mến yêu”, “Biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, “Vì biển đảo quê hương”,  “Trường Sa mến yêu”, “Bản hùng ca giữ biển”, “Biển, đảo máu thịt quốc gia không gian sinh tồn của dân tộc” ; Tổ chức phục vụ 3.000 bản sách được sắp xếp theo các chuyên đề về kinh tế - xã hội, pháp luật, nông nghiệp, y học, thể dục thể thao, lịch sử, địa lý, văn học và sách thiếu nhi trên Xe thư viện lưu động.

Hoạt động đã thu hút được sự quân tâm, chú ý của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các em học sinh đến tham quan và đọc sách tại các điểm trưng bày, phục vụ, tuyên truyền và giới thiệu sách, báo… về biển, đảo quê hương của Thư viện tỉnh Yên Bái. 

Vũ Thị Hiệp 

Phòng XDPT và PVLĐ

 * Hình ảnh sự kiện

 

   

 

                     

                                                                      

 

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP