• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia (Henry David Thoreau)
 
Kết quả hoạt động tuyên truyền, phục vụ bạn đọc tại Thư viện huyện Văn Yên
Ngày xuất bản: 16/09/2019 2:44:40 SA

            Thực hiện công văn số 126/HD-TV ngày 23/8/2019 của Thư viện tỉnh Yên Bái về việc Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách báo Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Thư viện huyện Văn Yên tổ chức hoạt động tuyên truyền, phục vụ bạn đọc tại thư viện như: Băng zôn tuyên truyền“Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2-9”, trưng bày giới thiệu sách báo với chuyên đề: “Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

 

 

Các tài liệu được trưng bày, giới thiệu có nội dung khẳng định giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khẳng định nhân tố quyết định của Cách mạng Tháng Tám là đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng, là khối đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh. Giới thiệu những thành quả to lớn của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đạt được trong quá trình tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 74 năm qua, những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc, đề cao tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do dân tộc, hòa bình và thống nhất đất nước.

Đợt trưng bày còn giới thiệu bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua 6 ngày tổ chức trưng bày, giới thiệu và phục vụ sách báo với chủ đề : “Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại thư viện huyện Văn Yên đã thu hút được 120 lượt độc giả đến tham gia tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử cuộc Cách mạng Tháng Tám – 1945, sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 2/9/1945. 

Qua cuộc trưng bày, giới thiệu sách lần này đã góp phần giúp bạn đọc hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và giá trị to lớn của bản tuyên ngôn độc lập (2/9/1945) khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ đó nêu cao tinh thần yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc.                                                                             

                                                                        Nguyễn Hữu Tự

                                                                          Thư viện huyện Văn Yên

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP