• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Thư viện tỉnh Yên Bái tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022
Ngày xuất bản: 18/04/2022 2:46:15 SA

  Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, ngay từ những ngày đầu tháng tư, Thư viện tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm thu hút bạn đọc, góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách tại địa phương.

Thư viện tỉnh Yên Bái đã chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, phục vụ sách báo Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về ngày Sách và Văn hóa đọc trên Website, trên trang Fanpage của Thư viện tỉnh Yên Bái. Tại Thư viện tỉnh trưng bày 2 Pano cỡ lớn tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc với chủ đề:"Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022"; "Hãy tích cực đọc sách để mở mang tri thức và rèn luyện nhân cách" và 20 pano giới thiệu sách theo chuyên đề, tổ chức xếp mô hình sách nghệ thuật tại các phòng phục vụ nhằm thu hút bạn đọc.

Tổ chức trưng bày sách tại Thư viện tỉnh Yên Bái với chủ đề "Lan tỏa tri thức trong ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam" với các chuyên đề "Những thành tựu của tỉnh Yên Bái trong thời kỳ đổi mới và hội nhập"; "Bản sắc văn hóa, đất và người Yên Bái"; "Bảo vệ môi trường vì tương lai bền vững"; "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp Cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam"; "Chuyển đổi số thúc học tập suốt đời"... đã thu hút đông đảo bạn đọc đến tham quan, đọc sách.

Tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ của xe thư viện lưu động tại cơ sở, Thư viện tỉnh đã phối hợp với một số trường học là điểm phục vụ của xe thư viện lưu động, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc như: trưng bày sách theo chuyên đề, xếp sách nghệ thuật, pano giới thiệu sách theo chuyên đề, giới thiệu sách hay, kể chuyện sách, viết cảm nhận về sách...Đặc biệt Thư viện tỉnh đã tham gia chương trình phát động Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 của tỉnh Yên Bái, tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn với các hoạt động như: trưng bày sách theo chuyên đề, tuyên truyền và hướng dẫn về phương pháp đọc sách và tác dụng của việc đọc sách, giới thiệu thư viện điện tử của Thư viện tỉnh Yên Bái, phục vụ đọc sách tại chỗ cho bạn đọc tham dự tại buổi lễ phát động. Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022; Chia sẻ và hướng dẫn truy cập vào thư viện số của Thư viện tỉnh.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày sách và Văn hóa đọc trên địa bàn toàn tỉnh, Thư viện tỉnh Yên Bái đã chủ động ban hành văn bản hướng dẫn các thư viện cấp huyện và tủ sách cơ sở tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2022. Cũng trong dịp này, Thư viện tỉnh tiếp tục triển khai hoạt động luân chuyển sách và cho mượn tập thể hơn 20.000 bản sách xuống 20 điểm Bưu điện Văn hóa xã, tủ sách cơ sở và trường học để phục vụ bạn đọc.

Góp phần lan tỏa văn hóa đọc, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ và Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Miền Tây ra mắt "Tủ sách Thắp sáng ước mơ" cho hai trường vào chiều ngày 16 tháng 4 năm 2022.

 

 

 

Nhân dịp này, Thư Viện tỉnh Yên Bái đã tặng cho Hội Khuyến học tỉnh và 5 trường học 1.400 bản sách, nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào đọc sách tại các trường học.

Với các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, Thư viện tỉnh Yên Bái hy vọng sẽ lan tỏa tình yêu với sách đến bạn đọc trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần phát triển văn hóa đọc và kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái.

  

 

 

Phạm Thị Bích Liên

 Phòng Xây dựng phong trào

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP